Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hvad bliver modregnet i folkepension? Få svarene her og undgå unødvendige overraskelser!

Hvad bliver modregnet i folkepension? Få svarene her og undgå unødvendige overraskelser!

Hvad er folkepension? (2019)

hvad bliver modregnet i folkepension

+++++++++++++++++++++++ Updating +++++++++++++++++++++++++++++++++

Keywords searched by users: hvad bliver modregnet i folkepension stiger folkepensionen i 2023, modregning i folkepension 2023, undgå modregning i folkepension, modregning i folkepension ægtefæller, folkepension sats, hvad modregnes i pensionstillægget, pensionstillæg 2023, hvad er pensionstillæg

Categories: Top 11 hvad bliver modregnet i folkepension

Hvad er folkepension? (2019)

Hvilke pensioner bliver ikke modregnet i folkepensionen?

Pensionsalderen i Danmark er 65 år, og når en person når denne alder, kan han eller hun ansøge om folkepensionen. Folkepensionen er en offentlig ydelse, som alle har ret til, hvis de opfylder visse betingelser. Det er dog vigtigt at huske, at nogle pensioner bliver modregnet i folkepensionen, mens andre ikke gør det. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvilke pensioner der ikke bliver modregnet i folkepensionen.

Folkepensionen

Inden vi ser på andre pensioner, lad os først se på, hvad der menes med folkepensionen. Folkepensionen er en offentlig ydelse, som alle over 65 år har ret til, hvis de opfylder følgende betingelser:

– Du skal være bosiddende i Danmark.
– Du må ikke tjene mere end et vist beløb om året.
– Du skal have boet i Danmark i mindst 3 år ud af de seneste 6 år.

Folkepensionen er ikke en stor sum penge og er designet til at give nogle grundlæggende økonomiske midler til pensionister, så de kan dække deres mest basale udgifter. Så hvis du har andre pensionsordninger, kan det være en god idé at tjekke, om de vil blive modregnet i din folkepension.

Hvilke pensioner bliver ikke modregnet?

Der er nogle pensioner, der ikke bliver modregnet i folkepensionen. Disse inkluderer:

– Aldersopsparing: Dette er en individuel pensionsordning, som du selv kan vælge at oprette. Hvis du vælger at oprette en aldersopsparing, vil du ikke blive modregnet i din folkepension.
– Firmapensionsordning: Hvis din arbejdsgiver har en firmapensionsordning, og du har bidraget til denne pensionsordning, vil denne pensionsordning ikke blive modregnet i din folkepension. Det gælder også, hvis du betaler til en personlig pension gennem din arbejdsgiver.
– Livrentepension: En livrentepension er en udbetaling baseret på en investering i en forsikringsaftale. Dette er en privat pensionsplan, og det betyder, at udbetalingen ikke vil blive modregnet i din folkepension.
– Individuelle pensionsordninger: Der er mange forskellige individuelle pensionsordninger til rådighed, såsom ratepensioner eller kapitalpensioner. Hvis du har en individuel pensionsordning, vil denne ikke blive modregnet i din folkepension.

Hvilke pensioner bliver modregnet?

Så hvad med andre pensioner? Der er nogle pensionsordninger, som vil blive modregnet i din folkepension. Disse inkluderer:

– ATP: ATP er en pension, som alle arbejdsgivere i Danmark er forpligtet til at betale ind til for deres medarbejdere. ATP-bidraget vil blive talt som en indtægt og modregnet i din folkepension.
– Arbejdsmarkedspension: Hvis du har en pension fra din arbejdsgiver, kan denne blive modregnet i din folkepension. Det afhænger dog af den specifikke pensionsplan og hvordan den blev finansieret.
– Offentlige ydelser: Visse offentlige ydelser, som f.eks. efterløn eller førtidspension, vil blive modregnet i din folkepension.

Det er vigtigt at huske på, at selv hvis du har pensioner, der bliver modregnet, kan du stadig have ret til en vis form for folkepension. Men beløbet vil blive reduceret.

FAQs

Q: Hvor meget kan jeg modtage i folkepension?
A: Folkepensionen varierer afhængigt af din personlige situation. I 2021 er den maksimale udbetaling for enlige på 69.702 kr. om året før skat, og for gifte og samlevende på 52.608 kr. om året før skat.

Q: Hvordan ansøger jeg om folkepension?
A: Du kan ansøge om folkepension på borger.dk eller ved at kontakte din kommune. Du skal have dit NemID klar og alle relevante oplysninger, såsom CPR-nummer, indkomstoplysninger og lignende.

Q: Hvornår kan jeg få folkepension?
A: Din folkepensionsalder afhænger af din fødselsdato. Fra 2019 forøges folkepensionsalderen med 5 måneder hver år op til og med 2022, hvor aldersgrænsen vil være 67 år.

Konklusion

Folkepensionen er en grundlæggende økonomisk støtte, som alle over 65 år har ret til, hvis de opfylder visse betingelser. Men det er vigtigt at undersøge, om andre pensionsordninger vil blive modregnet i din folkepension. Mens visse pensioner ikke vil blive modregnet, vil andre blive det. Det er vigtigt at undersøge din pensionsordninger på forhånd for at få en idé om, hvordan de vil påvirke din folkepension.

Hvilke indtægter modregnes i folkepension?

Folkepension er en grundpension, som gives til ældre danskere, der ikke længere er i stand til at arbejde. Det er en vigtig del af det danske socialsystem, da det sikrer, at alle danskere kan leve et værdigt liv, når de når pensionsalderen.

Men hvordan fungerer det med indtægter og modregning i folkepensionen? Hvad tæller med som indtægter, og hvordan påvirker det modregningen? I denne artikel vil vi se nærmere på dette emne og give svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om folkepension og indtægter.

Hvilke indtægter modregnes i folkepensionen?

Det er vigtigt at forstå, hvilke indtægter der tæller med som modregning i folkepensionen. Ifølge reglerne om modregning i folkepensionen tæller følgende indtægter med:

1. Arbejdsindkomst: Hvis du har en arbejdsindkomst, bliver dette modregnet i din folkepension. Det betyder, at din folkepension bliver mindre, jo større din arbejdsindkomst er.

2. Pension: Hvis du har en pension, bliver denne modregnet i din folkepension. Det gælder både offentlige og private pensioner.

3. Erhvervsindkomst: Hvis du er selvstændig eller har en erhvervsindkomst, bliver denne også modregnet i din folkepension.

4. Løbende ydelser: Hvis du modtager andre ydelser som fx SU, førtidspension eller dagpenge, bliver disse også modregnet i din folkepension.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle indtægter modregnes i folkepensionen. Nedenfor vil vi se nærmere på nogle af de indtægter, der ikke tæller med som modregning.

Hvad tæller ikke med som indtægter i folkepensionen?

Ifølge reglerne for modregning i folkepensionen tæller følgende indtægter ikke med:

1. Formue: Din formue tæller ikke med som indtægt i folkepensionen. Det betyder, at din formue ikke påvirker modregningen.

2. Arveafkast: Hvis du modtager arveafkast, tæller dette heller ikke med som indtægt i folkepensionen.

3. Gaver: Hvis du modtager gaver, tæller dette heller ikke med som indtægt i folkepensionen.

4. Boligstøtte: Hvis du modtager boligstøtte, tæller dette heller ikke med som indtægt i folkepensionen.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være forskellige regler for modregning af indtægter i folkepensionen, alt efter hvilken type pension du modtager. Hvis du er i tvivl om din egen situation, kan du kontakte din pensionsselskab eller din kommune.

Hvordan påvirker indtægterne modregningen?

Modregningen afhænger af, hvor stor din indtægt er. Hvis din indtægt er lavere end livsvarigt tillæg, vil din folkepension ikke blive modregnet. Hvis din indtægt er højere end livsvarigt tillæg, vil din folkepension blive modregnet.

Livsvarigt tillæg er en fastsat sats, der ændrer sig fra år til år. I 2021 er livsvarigt tillæg 10.589 kr. om måneden.

Hvis din indtægt er mellem 0 kr. og livsvarigt tillæg, vil din folkepension ikke blive modregnet. Hvis din indtægt er mellem livsvarigt tillæg og 5/6 af grundbeløbet, vil 50% af din indtægt blive modregnet. Hvis din indtægt er mellem 5/6 af grundbeløbet og grundbeløbet, vil 85% af din indtægt blive modregnet. Hvis din indtægt er højere end grundbeløbet, vil 100% af din indtægt blive modregnet.

Grundbeløbet er en fastsat sats, der ændrer sig fra år til år. I 2021 er grundbeløbet 72.907 kr. om året. Det betyder, at hvis din indtægt er over 72.907 kr. om året, vil din folkepension blive modregnet med 100% af din indtægt.

Hvad er grænserne for arbejdsindkomst og erhvervsindkomst?

Hvis du modtager folkepension, er der visse grænser for, hvor meget du må tjene i arbejdsindkomst og erhvervsindkomst. Hvis du overstiger disse grænser, vil din folkepension blive modregnet.

Grænsen for arbejdsindkomst er i 2021 132.000 kr. om året. Hvis du tjener mere end 132.000 kr. om året, vil din folkepension blive modregnet.

Grænsen for erhvervsindkomst er i 2021 6.673 kr. om måneden. Hvis du tjener mere end 6.673 kr. om måneden, vil din folkepension blive modregnet.

FAQs:

Spørgsmål: Hvordan kan jeg finde ud af, hvor meget min folkepension bliver modregnet, hvis jeg modtager andre ydelser?

Svar: Du kan kontakte din kommune eller dit pensionsselskab for at få mere information om, hvordan de beregner modregningen i din folkepension.

Spørgsmål: Kan jeg få folkepension, hvis jeg har en pension fra et tidligere arbejde?

Svar: Ja, din pension vil blive modregnet i din folkepension. Hvor meget din folkepension bliver modregnet, afhænger af størrelsen på din pension.

Spørgsmål: Tæller gaver til min fødselsdag med som indtægter, der bliver modregnet i min folkepension?

Svar: Nej, gaver tæller ikke med som indtægter, der bliver modregnet i din folkepension.

Spørgsmål: Kan jeg få folkepension og stadig arbejde ved siden af?

Svar: Ja, du kan få folkepension og stadig arbejde ved siden af. Din arbejdsindkomst vil blive modregnet i din folkepension, men du kan stadig tjene et vist beløb om året, før din folkepension bliver modregnet.

Spørgsmål: Hvor kan jeg finde flere informationer om reglerne for modregning i folkepensionen?

Svar: Du kan finde mere information om reglerne for modregning i folkepensionen på Borger.dk eller ved at kontakte din kommune eller dit pensionsselskab.

See more here: thichvaobep.com

stiger folkepensionen i 2023

Stiger folkepensionen i 2023: Hvad betyder det for dig?

Folkepensionen er en del af det danske velfærdssystem, og er en form for økonomisk støtte til de ældre borgere, der ikke kan forsørge sig selv. Folkepensionen er fastsat af staten og baseret på den enkeltes livssituation og indkomst.

I 2023 vil folkepensionen stige, og dette vil have en betydelig indvirkning på både de nuværende og fremtidige modtagere af folkepension.

Hvorfor stiger folkepensionen i 2023?

Folkepensionen stiger i 2023 på grund af justering af regeringens pensionssystem – 40/20/20/20-planen – der blev indført i 2006. Ifølge denne plan er det formålet at sikre, at pensionsniveauet er fastsat på en finanspolitisk bæredygtig måde. Planen fastlægger følgende:

40 procent af folkepensionen fastsættes som en fast sats, som alle modtagere modtager.

20 procent af folkepensionen er relateret til den pågældendes indkomst og bidrag til arbejdsmarkedet.

20 procent af folkepensionen er relateret til den pågældendes bopæl og civilstand.

20 procent af folkepensionen er bundet op på indkomsten efter skat og aktiviteter på arbejdsmarkedet.

Regeringen har besluttet at øge den generelle pensionsydelse med 0,5 procent, som svarer til en stigning på 312 kr. om måneden for enlige folkepensionister og 1.320 kr. for folkepensionister i parforhold.

Hvordan vil dette påvirke nuværende modtagere af folkepension?

For nuværende modtagere af folkepension vil stigningen i pensionsydelsen have en øjeblikkelig effekt på deres økonomiske situation. Enlige folkepensionister vil modtage en ekstra 312 kr. om måneden, som kan hjælpe dem med at klare de stigende omkostninger ved livet som pensionist. Parfolkepensionister vil modtage en yderligere 1.320 kr. om måneden, som kan hjælpe med at afbøde økonomiske belastninger i hverdagen.

Hvordan vil dette påvirke fremtidige modtagere af folkepension?

Fremtidige modtagere af folkepension vil også drage fordel af den øgede pensionsydelse. For enkeltpersoner kan den øgede pensionsydelse hjælpe dem med at spare mere op til deres pension, således at de kan nyde en mere komfortabel pensionisttilværelse. Par kan også have en øget økonomisk frihed, da de modtager yderligere 1.320 kr. om måneden, som kan hjælpe dem med at dække de daglige udgifter og spare op til eventuelle større udgifter.

FAQs

Q: Vil stigningen i pensionsydelsen påvirke andre sociale ydelser som boligstøtte eller kontanthjælp?

A: Nej, den øgede pensionsydelse vil ikke påvirke modtagernes kvalifikation til andre sociale ydelser. Modtagere vil stadig være berettiget til at modtage disse ydelser baseret på de eksisterende kvalifikationskrav.

Q: Hvem er berettiget til folkepension?

A: Personer, der er fyldt 67 år og er bosat i Danmark, er berettiget til folkepension. Der er også visse krav til nationalitet og indkomst.

Q: Hvordan ansøger man om folkepension?

A: Du kan ansøge om folkepension hos Udbetaling Danmark. Du kan finde mere information om ansøgningsprocessen på Udbetaling Danmarks hjemmeside eller via deres telefoniske hotline.

Q: Vil stigningen i pensionsydelsen ændre skattebyrden for modtagere af folkepension?

A: Nej, stigningen i pensionsydelsen vil ikke ændre skattebyrden for modtagere af folkepension. Pensionsydelsen er underlagt en fast skattesats og vil ikke blive påvirket af skattesatsen for andre indtægtskilder.

Q: Vil stigningen i pensionsydelsen påvirke min pensionstid?

A: Nej, stigningen i pensionsydelsen vil ikke påvirke pensionstiden. Pensionsydelsen er fastsat ud fra en fastsat sats og påvirker ikke antallet af år, som en person er berettiget til at modtage folkepension.

modregning i folkepension 2023

Modregning i folkepension 2023 vil have stor indflydelse på mange menneskers økonomi. Den danske regering har gennemført en række lovændringer, som vil påvirke begrebet modregning, når det kommer til folkepension i 2023.

Modregning er en proces, der finder sted, når en person har en indtægt ud over folkepensionen. I disse tilfælde vil den ekstra indtægt blive modregnet i personens folkepension. Når modregningen sker, vil personens samlede indtjening falde, hvilket igen kan føre til, at personen modtager en mindre folkepension.

Modregning i folkepension er en kontroversiel praksis, og mange mennesker mener, at den nuværende ordning er uretfærdig. I 2023 vil der blive gennemført ændringer i modregningsordningen, som vil påvirke modregningen af indtægter fra arbejde og pensionsopsparing.

Hvad er modregning i folkepension?

Modregning i folkepension finder sted, når en person har en indtægt ud over folkepensionen. I disse tilfælde vil den ekstra indtægt blive trukket fra personens folkepension, hvilket betyder, at personens samlede indtjening falder. Modregning i folkepension kan have stor indflydelse på en persons økonomi, og det kan føre til, at personen modtager en mindre folkepension.

Hvordan fungerer modregning i folkepension?

Modregningen i folkepension fungerer ved, at personens indtægter bliver beregnet og derefter bliver modregnet i personens folkepension. Hvis personen har en indtægt ud over folkepensionen, vil beløbet blive trukket fra personens folkepension. Hvis personen har en indtægt, der er mindre end folkepensionen, vil personen modtage den fulde folkepension.

Hvem bliver påvirket af modregning i folkepension?

Modregning i folkepension påvirker primært personer, der har en ekstra indtægt ud over folkepensionen. Dette kan være personer, der arbejder, modtager pension fra en arbejdsgiver eller har en pensionsopsparing. Modregning i folkepension rammer også personer, der modtager folkepension, og som har en ægtefælle eller samlever, der tjener penge.

Hvad er ændringen i modregning i folkepension 2023?

Fra 2023 vil der blive gennemført ændringer i modregningsordningen for folkepension. Ændringerne vil påvirke modregningen af indtægter fra arbejde og pensionsopsparing. Ændringerne vil betyde, at personer, der fortsat arbejder i en alder af 65 år eller derover, vil modtage en højere folkepension end tidligere.

Samtidig vil personer, der har en pensionsopsparing, have mulighed for at modtage en højere folkepension. Ændringerne vil betyde, at personer med en pensionsopsparing vil kunne modtage en højere folkepension, hvis deres pensionsudbetaling er lavere end folkepensionen. Personer med en pensionsudbetaling, der er højere end folkepensionen, vil fortsat være modregnet i folkepensionen.

Hvad er konsekvenserne af ændringerne i modregning i folkepension 2023?

Ændringerne i modregning i folkepension 2023 vil have stor indflydelse på mange menneskers økonomi. Ændringerne vil betyde, at personer, der fortsat arbejder i en alder af 65 år eller derover, vil kunne modtage en højere folkepension. Det vil også betyde, at personer med en pensionsopsparing vil kunne modtage en højere folkepension.

Samtidig vil ændringerne også have konsekvenser for personer, der har en indtægt ud over folkepensionen. Disse personer vil fortsat opleve modregning i deres folkepension, men ændringerne vil gøre det muligt for personer med en pensionsopsparing at modtage en højere folkepension.

Afsluttende bemærkninger

Modregning i folkepension er en kontroversiel praksis, og mange mennesker mener, at den nuværende ordning er uretfærdig. Ændringerne i modregning i folkepension 2023 vil have stor indflydelse på mange mennesker, og det er vigtigt at forstå, hvordan ændringerne vil påvirke ens økonomi.

Det er vigtigt at huske på, at ændringerne kun vil påvirke modregningen af indtægter fra arbejde og pensionsopsparing. Modregningen af andre indtægter vil fortsat være den samme som før. Hvis du har spørgsmål om, hvordan ændringerne vil påvirke dig, anbefales det at kontakte din lokale pensionsekspert eller revisor.

FAQs:

1. Hvornår træder ændringerne i modregning i folkepension i kraft?

Ændringerne i modregning i folkepension træder i kraft fra 2023.

2. Hvad er ændringerne i modregning i folkepension 2023?

Ændringerne i modregning i folkepension 2023 vil påvirke modregningen af indtægter fra arbejde og pensionsopsparing. Ændringerne vil betyde, at personer, der fortsat arbejder i en alder af 65 år eller derover, vil modtage en højere folkepension end tidligere. Samtidig vil personer med en pensionsopsparing have mulighed for at modtage en højere folkepension.

3. Hvordan vil ændringerne i modregning i folkepension påvirke mig?

Ændringerne i modregning i folkepension 2023 vil påvirke personer med en indtægt ud over folkepensionen. Ændringerne vil betyde, at personer med en pensionsopsparing vil have mulighed for at modtage en højere folkepension. Personer, der fortsat arbejder i en alder af 65 år eller derover, vil også modtage en højere folkepension.

4. Hvordan kan jeg få mere information om ændringerne i modregning i folkepension 2023?

Hvis du har spørgsmål om, hvordan ændringerne i modregning i folkepension 2023 vil påvirke dig, anbefales det at kontakte din lokale pensionsekspert eller revisor.

undgå modregning i folkepension

Undgå modregning i folkepension

Når man når pensionsalderen, vil mange danskere være afhængige af deres folkepension som deres primære indtægtskilde. Men der er en betydelig risiko for, at ens folkepension bliver modregnet, hvis man har andre former for indkomst.

Dette kan være meget frustrerende for mange pensionister, og derfor er det vigtigt at forstå, hvordan man kan undgå modregning i sin folkepension og dermed holde sin pensionsindkomst intakt.

I denne artikel vil vi se på, hvad modregning i folkepension er, hvorfor det sker, og hvad man kan gøre for at undgå det.

Hvad er modregning i folkepension?

Modregning i folkpension er, når ens folkepension bliver reduceret på grund af andre indkomstkilder. Dette sker, fordi folkepensionens grundbeløb er behovsbaseret, hvilket betyder, at indtægter fra andre kilder kan medføre en reduktion i ens folkepension.

Der er flere forskellige typer af indkomstkilder, som kan medføre en modregning i ens folkepension. Nogle af de mest almindelige inkluderer:

– Lønindkomst
– Arbejdsløshedsdagpenge
– Pensioner fra tidligere job
– Lejeindtægter

Hvorfor sker modregning i folkepension?

Modregning i folkepension sker primært for at sikre, at den samlede indkomst, som en pensionist modtager, er rimelig og passende i forhold til deres reelle behov.

Hvis en pensionist har andre indkomstkilder ud over folkepensionen, kan det betyde, at deres samlede indtjening er højere end det beløb, som er fastsat af staten som værende behovsbaseret. Dette kan føre til, at deres folkepension bliver reduceret eller endda helt bortfaldet.

Hvad kan man gøre for at undgå modregning i folkepension?

Der er flere skridt, som man kan tage for at undgå modregning i sin folkepension. Lad os se på nogle af de mest effektive løsninger.

1. Undgå lønindkomst

Hvis man allerede modtager folkepension, er det en god ide at undgå at optage et job, da selv små mængder af lønindkomst kan medføre modregning i ens folkepension.

Hvis man ønsker at arbejde, kan man prøve at finde en løsning, hvor man arbejder under et vist timetal eller på en måde, der gør, at indtægten falder inden for en acceptabel grænse, hvor der ikke sker modregning.

2. Hent vejledning om andre pensioner

Nogle pensioner kan også føre til modregning i ens folkepension. Det er derfor vigtigt, at man undersøger, om de eventuelle pensioner, som man modtager, kan medføre modregning i sin folkepension.

Hvis dette er tilfældet, kan man tage skridt til at reducere sin afhængighed af disse pensioner eller finde måder at modtage indkomst i stedet for, hvor der ikke sker modregning i ens folkepension.

3. Undgå lejeindkomst

Hvis man ejer en ejendom og tjener indtægter fra leje, kan dette også medføre modregning i ens folkepension.

I stedet kan man overveje at sælge ejendommen eller finde alternative måder at investere pengene på, når man når pensionsalderen.

4. Skift til en anden indkomstform

En anden løsning for at undgå modregning i følgepensionen kan være at konvertere ens indkomst til en anden form, som ikke medfører modregning. Dette kan være ved at investere pengene i aktier og obligationer, eller ved at starte en virksomhed, hvor indkomsten falder uden for det område, hvor der sker modregning.

Det er vigtigt at undersøge forskellige muligheder og søge rådgivning fra en professionel, inden man træffer en beslutning om sin økonomi.

FAQs om undgå modregning i folkepension

Kan man undgå modregning i sin folkepension helt?

Det er muligt at undgå modregning i sin folkepension helt, men det afhænger af adskillige faktorer, herunder den type indkomst, man modtager, og mængden af folkepension, man er berettiget til. Man skal også huske at overholde visse krav og retningslinjer for at undgå modregning.

Hvilke faktorer kan påvirke modregningen i folkepensionen?

Faktorer, der kan påvirke modregning i ens folkepension, inkluderer den samlede mængde af indkomst, man modtager, og typen af indkomst. Det er også vigtigt at forstå, at forskellige pensioner kan føre til modregning i ens folkepension og at forskellige regler og modregningsgrænser kan være gældende.

Er det lovligt at undgå modregning i sin folkepension?

Det er lovligt at tage skridt til at undgå modregning i ens folkepension, men man skal følge bestemte regler og krav for at sikre, at man overholder lovgivningen. Det er også vigtigt at tage de nødvendige skridt, så ens indkomst falder inden for de grænser, der er fastsat for at undgå modregning.

Konklusion

Modregning i folkepension er en udfordring, som mange pensionister står overfor, men der er skridt, som man kan tage for at undgå det. Det er vigtigt at forstå de forskellige faktorer, som kan føre til modregning, og undersøge alternativer og rådføre sig med en professionel for at bevare sin pensionsindkomst og sin økonomiske stabilitet. Ved at tage de nødvendige skridt og sikre, at ens indkomst falder inden for de grænser, der er fastsat for at undgå modregning, kan man bevare sin folkepension som en central del af sin økonomi.

Images related to the topic hvad bliver modregnet i folkepension

Hvad er folkepension? (2019)
Hvad er folkepension? (2019)

Article link: hvad bliver modregnet i folkepension.

Learn more about the topic hvad bliver modregnet i folkepension.

See more: thichvaobep.com/category/blogd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *