Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hvad er en regulær polygon? Opdag geometriens hemmeligheder med et klik!

Hvad er en regulær polygon? Opdag geometriens hemmeligheder med et klik!

What is a Regular Polygon? | Don't Memorise

hvad er en regulær polygon

Hvad er en polygon?

En polygon er en geometrisk figur, som er sammensat af en række lige linjer og hjørner. Polygonen skal have minimum tre hjørner og tre sider.

En af de vigtigste egenskaber ved en polygon er, at dens sider ikke krydser hinanden. Polygoner kan have forskellige størrelser og former afhængigt af antallet af sider og hjørner.

Hvad er en regulær polygon?

En regulær polygon er en polygon, hvor alle sider og vinkler er lig med hinanden. Med andre ord betyder det, at en regulær polygon er symmetrisk og alle dens vinkler er lige store.

Regulære polygoner er ofte forekommende i geometrien og matematikken, og de kan have forskellige antal sider og størrelser.

Hvad er forskellen mellem en regelmæssig og uregelmæssig polygon?

Forskellen mellem en regelmæssig og uregelmæssig polygon ligger i deres symmetri. Mens en regulær polygon har symmetriske sider og vinkler, er siderne og vinklerne i en uregelmæssig polygon forskellige fra hinanden.

En anden forskel mellem de to er, at de sidelængder og vinkler af en regelmæssig polygon kan beregnes på en nemmere måde på grund af deres symmetri, hvilket kan være en udfordring i en uregelmæssig polygon.

Hvordan identificeres en regulær polygon?

En regulær polygon kan identificeres ved at kontrollere, om alle dens sider og vinkler er lige store. Det betyder, at du skal undersøge, om alle siderne af polygonen har samme længde og alle vinkler er lige store.

En alternativ måde at identificere en regulær polygon på er ved at tælle antallet af dens sider og se, om det er et velkendt antal fra en tabel over regulære polygoner. Hvis det er tilfældet, er polygonen regelmæssig.

Hvordan beregnes arealet af en regulær polygon?

For at beregne arealet af en regulær polygon skal du multiplicere halvdelen af polygonens omkreds med længden af dens højde. Højden er afstanden fra midten af polygonen til dens yderste sider.

Formlen for at finde arealet af en regulær polygon er A = [ ap /2] × h, hvor A er arealet, a er sidelængden, p er omkredsen, og h er højden.

Hvordan beregnes omkredsen af en regulær polygon?

For at beregne omkredsen af en regulær polygon skal du gange længden af hver side med antallet af sider. Formlen for omkredsen er p = n × a, hvor p er omkredsen, n er antallet af sider, og a er sidelængden.

Hvilke eksempler er der på regulære polygoner i naturen?

Regulære polygoner kan findes i naturen i en række forskellige former, såsom honningkager, krystaller og plantekløverblade.

En af de mest kendte eksempler på regulære polygoner, som findes i naturen, er biernes honningkager. Det er en sekskantet struktur, der giver bierne en stærk struktur til at bygge deres honningkager i.

Polygoner navne

En regulær polygon med tre sider kaldes en trekant. En regulær polygon med fire sider kaldes en kvadrat eller en firkant. Derudover kan polygoner have forskellige navne afhængigt af antallet af sider, såsom pentagon (fem sider), heptagon (syv sider) og decagon (10 sider) osv.

Hvad er en diagonal?

En diagonal er en lige linje, der forbinder to hjørner i en polygon og går igennem polygonens midtpunkt. En polygon kan have flere diagonaler, afhængigt af dens form og antal sider. Diagonaler kan også bruges til at beregne arealet af en polygon.

Hvad er vinkelsummen i en 9-kant?

Vinkelsummen i en 9-kant kan beregnes ved at anvende formelen n-2 for antallet af vinkler, som i dette tilfælde er 9. Vinkelsummen er derfor (9-2) x 180 = 1260 grader.

Hvad er vinkelsummen i en 10 kant?

Vinkelsummen i en 10-kant kan også beregnes ved hjælp af formelen n-2, hvor antallet af sider er 10. Vinkelsummen vil derfor være (10-2) x 180 = 1440 grader.

Hvad er vinkelsummen i en 100 kant?

Vinkelsummen i en 100-kant kan også beregnes med samme formel n-2. I dette tilfælde vil vinkelsummen være (100-2) x 180 = 17.640 grader.

Hvad er vinkelsummen i en femkant?

Vinkelsummen i en femkant kan beregnes ved hjælp af samme formel n-2, hvor antallet af sider er 5. Vinkelsummen vil derfor være (5-2) x 180 = 540 grader.

Regulær polygon areal

Regulære polygoner har visse egenskaber, som gør det nemmere at beregne deres areal. For at finde arealet af en regulær polygon skal du først finde dens højde. Denne højde kan findes ved at trække en diagonal ud fra dens centrum hen til en af de yderste punkter.

Derefter kan du anvende formlen for at finde arealet, som er halvdelen af kvadratets omkreds multipliceret med højden: A = [ ap / 2] × h.

Konklusion

En regulær polygon er en geometrisk figur, som er symmetrisk og hvor alle sider og vinkler er lige store. Regulære polygoner kan have forskellige antal sider og størrelser, og de kan findes i naturen i forskellige former.

For at beregne forskellige egenskaber ved regulære polygoner, såsom omkredsen, vinkelsummen og arealet, kan du anvende forskellige formler og regneudsagn, der er afhængige af polygonens form og antal sider. Ved at kende disse formler er det muligt at beregne forskellige egenskaber ved en polygon, selv uden at kende dens størrelse og form på forhånd.

Keywords searched by users: hvad er en regulær polygon hvad er vinkelsummen i en 9-kant, hvad er polygoner, hvad er vinkelsummen i en 10 kant, hvad er vinkelsummen i en 100 kant, polygoner navne, hvad er en diagonal, hvad er vinkelsummen i en femkant, regulær polygon areal

Categories: Top 60 hvad er en regulær polygon

What is a Regular Polygon? | Don’t Memorise

Hvad betyder regulær polygon?

Polygoner er en vigtig del af geometri og matematik, og de findes overalt i vores hverdag. Men hvad betyder det, når man siger “en regulær polygon”? Og hvorfor er det vigtigt at kende til denne type polygon? I denne artikel vil vi undersøge, hvad en regulær polygon er, og hvordan man kan identificere den.

Hvad er en regulær polygon?

En polygon er en geometrisk figur, der består af tre eller flere sider, der er forbundet i en lukket kæde. Polygoner adskiller sig fra kurver, fordi deres sider er lige, flade linjer. En regulær polygon er en særlig type polygon, hvor alle siderne er lige lange, og alle vinklerne er lige store.

En måde at forstå, hvordan en regulær polygon ser ud, er at forestille sig en cirkel, hvor man tegner en række lige linjer, der alle starter i centrum af cirklen og når ud til kanten. Hvis man tegner fire eller flere af disse linjer, vil man have en regulær polygon.

Den mest kendte regulære polygon er en firkant, som har fire lige lange sider og fire lige store vinkler på 90 grader. En sekskant (også kaldet en hexagon) har seks lige lange sider og seks lige store vinkler på 120 grader. Yderligere eksempler på regulære polygoner inkluderer en trettenkant med tretten lige lange sider og tretten lige store vinkler på 147.6923 grader, og en femtenkant med femten lige lange sider og femten lige store vinkler på 156 grader.

Hvordan kan man identificere en regulær polygon?

For at identificere en regulær polygon skal man først være i stand til at tælle antallet af sider i polygonen. For at være en regulær polygon skal der være mindst tre sides, men i praksis er regulære polygoner normalt defineret som polygoner med fire eller flere sider. Hvis polygonen har fire lige lange sider og fire lige store vinkler på 90 grader, er det en firkant og derfor en regulær polygon.

Hvis man ikke umiddelbart kan se, om en polygon er regulær, kan man identificere det ved at måle sidelængderne og vinklerne. I en regulær polygon vil alle sidelængder være lige lange, og alle vinkler vil være lige store. Hvis man kan måle siderne og vinklerne på en polygon, kan man altså se, om det er en regulær polygon.

Hvad er egenskaberne ved en regulær polygon?

En af de vigtigste egenskaber ved en regulær polygon er, at den har en høj grad af symmetri. Hvis man tager en regulær polygon og roterer den rundt om dens centrum, vil den se præcis den samme ud, uanset hvor meget man roterer den. Dette skyldes, at alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store.

En anden vigtig egenskab ved en regulær polygon er, at man kan beregne dens omkreds og areal præcist, hvis man kender sidelængden. For eksempel, hvis man kender sidelængden af en femkant, kan man beregne dens omkreds (længden af alle dens sider tilføjet sammen) ved at gange sidelængden med antallet af sider (i dette tilfælde 5). Hvis sidelængden er 2 cm, vil omkredsen af femkanten være 2 cm x 5 = 10 cm.

Man kan også beregne arealet af en regulær polygon ved at bruge sidelængden og antallet af sider. Der er imidlertid ingen generel formel for at beregne arealet af en regulær polygon, så man bliver nødt til at bruge specifikke formler for forskellige typer af polygoner. For eksempel er formlen for arealet af en firkant sidelængden ganget med sidelængden, så hvis sidelængden er 2 cm, vil arealet af firkanten være 2 cm x 2 cm = 4 cm².

Hvad er nogle anvendelser af regulære polygoner?

Regulære polygoner kan findes i mange forskellige sammenhænge i den virkelige verden, og de bruges ofte i forskellige typer matematik og geometrik.

For eksempel kan astronomer bruge regulære polygoner til at beskrive arrangementer af planeter og andre himmellegemer, da deres omkreds og forholdene mellem deres vinkler følger bestemte matematiske formler.

Regulære polygoner bliver også ofte brugt i arkitektur og design. Mange bygninger og kunstværker har former, der er baseret på regulære polygoner, og disse former kan give bygningerne eller kunstværkerne en visuel appel, der er behagelig for øjet.

Regulære polygoner kan også bruges i computergrafik og spiludvikling. For eksempel kan man bruge regulære polygoner til at beskrive 3D-modeller, der bruges i spil, film og andre former for digital kunst.

FAQs

Q: Kan en polygon være regulær, selvom dens vinkler ikke er præcis lige store?
A: Nej. For at være en regulær polygon skal alle vinklerne være lige store.

Q: Hvorfor er det nyttigt at kende til regulære polygoner?
A: Regulære polygoner er nyttige for at forstå geometrisk symmetri og matematiske formler for omkreds og areal af polygoner. De kan også være nyttige i design, arkitektur og computergrafik.

Q: Er en cirkel en regulær polygon?
A: Nej. En cirkel er ikke en polygon, da dens sider ikke er lige linjer, men kurver.

Q: Hvordan kan man identificere en regulær polygon, hvis man ikke kender sidelængderne eller vinklerne?
A: Hvis man ikke kender sidelængderne eller vinklerne, kan man identificere en regulær polygon ved at tælle antallet af sider og kigge efter symmetrier i dens form.

Hvordan regner man en regulær polygon?

Hvordan regner man en regulær polygon?

En regulær polygon er en polygon hvor alle sider er lige lange og alle indvendige vinkler er lige store. Det betyder, at en regulær polygon er symmetrisk omkring dens center. Men hvordan regner man egentlig ud, hvad længden af en side eller arealet af en regulær polygon er? I denne artikel vil jeg forklare, hvordan man kan beregne en regulær polygon.

Formlen for sidelængden af en regulær polygon

For at finde sidelængden af en regulær polygon, skal man bruge nogle grundlæggende geometriske formler. Først skal man vide, at hvis man tegner en linje fra centrum af polygonen til en af dens yderpunkter, så vil man danne en retvinklet trekant. Midten af denne trekant er polygonens centrum, og sidelængden vil være hypotenusen i trekanten.

For at finde sidelængden skal man bruge formelen:

s = 2r * sin(π/n)

hvor r er radiusen (afstanden fra centrum af polygonen til et af dens hjørner), n er antallet af sider i polygonen og π er pi (ca. 3,14).

Lad os tage et eksempel og beregne sidelængden af en regulær sekskant. Radiusen er 5 cm, og antallet af sider er 6. Indsætter vi værdierne i formlen får vi:

s = 2 * 5 cm * sin(π/6) = 5 cm * 1,732 = 8,66 cm (ca.)

Dette betyder, at hver side af denne sekskant er 8,66 cm lang.

Formlen for omkredsen af en regulær polygon

Hvis man gerne vil finde omkredsen af en regulær polygon, skal man simpelthen gange sidelængden med antallet af sider:

O = ns

Og lad os tage samme eksempel som før med den regulære sekskant. Vi ved, at sidelængden er 8,66 cm, og at antallet af sider er 6. Indsætter vi disse værdier i formlen får vi:

O = 6 * 8,66 cm = 51,98 cm (ca.)

Dette betyder, at omkredsen af denne sekskant er 51,98 cm.

Formlen for arealet af en regulær polygon

For at finde arealet af en regulær polygon, skal man bruge en anden formel. For at forstå denne formel, skal man starte med at tegne en linje fra centrum af polygonen og ud til et af dens hjørner, som før. Hvis man så tegner en linje fra centrum af polygonen ned til midten af den side, som man lige har tegnet til, vil man danne en retvinklet trekant, hvor radiusen er hypotenusen.

Man kan opdele denne trekant i to retvinklede trekanter, og man kan beregne arealet af en af dem ved at bruge formlen:

A = 1/2bh

hvor b er grundlinjen og h er højden. Grundlinjen er lig med den halve sidelængde, og højden er lig med afstanden fra centrum af polygonen til midtpunktet af en af polygonens sider. Man kan beregne højden ved at bruge formelen:

h = r * cos(π/n)

hvor r er radiusen og n er antallet af sider.

For at finde arealet af hele polygonen skal man gange arealet af den ene trekant med antallet af sider:

A = n * 1/2bh

Lad os tage samme eksempel med den regulære sekskant. Vi ved, at radiusen er 5 cm, og at antallet af sider er 6. Først skal vi beregne højden ved hjælp af formelen:

h = 5 cm * cos(π/6) = 5 cm * 0,866 = 4,33 cm (ca.)

Derefter kan vi beregne arealet af den ene trekant ved hjælp af formelen:

A = 1/2 * 8,66 cm * 4,33 cm = 18,78 cm² (ca.)

Og endelig kan vi beregne arealet af hele sekskanten ved hjælp af formelen:

A = 6 * 18,78 cm² = 112,68 cm² (ca.)

Dette betyder, at arealet af vores regulære sekskant er 112,68 cm².

FAQs

Q: Hvad er en regulær polygon?
A: En regulær polygon er en polygon hvor alle sider er lige lange og alle indvendige vinkler er lige store.

Q: Hvordan beregner man sidelængden af en regulær polygon?
A: Sidelængden af en regulær polygon kan beregnes ved hjælp af formlen s = 2r * sin(π/n), hvor r er radiusen og n er antallet af sider.

Q: Hvordan beregner man omkredsen af en regulær polygon?
A: Omkredsen af en regulær polygon kan beregnes ved at gange sidelængden med antallet af sider.

Q: Hvordan beregner man arealet af en regulær polygon?
A: Arealet af en regulær polygon kan beregnes ved hjælp af formlen A = n * 1/2bh, hvor b er grundlinjen, h er højden, r er radiusen og n er antallet af sider. Højden kan beregnes ved hjælp af formlen h = r * cos(π/n).

Q: Hvordan bruger man en regulær polygon i praksis?
A: En regulær polygon kan bruges i mange forskellige sammenhænge, fx i matematikundervisning til at øve geometriske beregninger eller i arkitektur til at designe bygninger med symmetriske former.

See more here: thichvaobep.com

hvad er vinkelsummen i en 9-kant

I denne artikel vil vi fordybe os i den matematiske egenskab af hvad der udgør vinkelsummen i en 9-kant. Vi vil ikke kun kigge på, hvad præcis en 9-kant er, men også hvordan man kan udregne dens vinkelsum samt dets påvirkning på andre matematiske egenskaber.

Hvad er en 9-kant?

En 9-kant er en polygon med ni sider og ni vinkler. Det er også kendt som en nonagon, som navnet “non” betyder ni, og “gon” betyder hjørne eller vinkel på græsk. En 9-kant har lige mange indvendige og udvendige vinkler, som hver måler mindre en 180 grader. De indvendige vinkler kan sammenlægges for at finde vinkelsummen, som vi vil udforske yderligere i denne artikel.

Hvad er vinkelsummen i en 9-kant?

Vinkelsummen i en 9-kant kan udregnes ved at bruge formlen:
vinkelsum = (n-2) x 180 grader
hvor “n” repræsenterer antallet af vinkler i polygonen. I tilfælde af en 9-kant vil n svare til 9, så vi kan indsætte det og udregne vinkelsummen som følger:

vinkelsum = (9-2) x 180 grader = 7 x 180 grader = 1260 grader

Det betyder, at vinkelsummen i en 9-kant er 1260 grader. Dette betyder også, at summen af alle indvendige vinkler i en 9-kant altid vil være 1260 grader. Hvis vi tager en gennemsnitlig indvendig vinkel i en nonagon og dividerer med vinkelsummen, vil vi få en idé om, hvor stor hver vinkel i en 9-kant er. Vi kan gøre dette ved at bruge formlen n x 180 / vinkelsum. Indsætter vi 9 for “n” og 1260 grader for vinkelsummen, får vi:

9 x 180 / 1260 = 1,2857 grader

Hver vinkel i en 9-kant vil derfor måle ca. 128,57 grader.

Hvordan påvirker vinkelsummen andre matematiske egenskaber?

Vinkelsummen i en 9-kant har en indflydelse på andre matematiske egenskaber. For eksempel kan man bruge vinkelsummen til at udregne sidelængderne i en regulær 9-kant. En regulær polygon er en polygon, hvor alle sider og vinkler er lige store. Formlen for sidelængden i en regulær nonagon er:

sider = radius x 2 x sin (180 grader / n)

Hvor “radius” reflekterer længden af linjen fra midtpunktet af nonagon til et hjørne, og “n” repræsenterer antallet af sider i polygonen. Indsætter vi 9 for n, kan vi bruge formlen til at beregne sidelængden af en regulær nonagon:

sider = radius x 2 x sin (180/9) = radius x 2 x sin (20)

Hvis vi kender radius, kan vi udregne sidelængden. For eksempel, hvis radius var 5 cm, ville sidelængden være:

sider = 5 x 2 x sin (20) = 3,393 cm

Denne formel kan også anvendes til andre polygoner, og det kan være en nyttig måde at beregne sidelængder på, hvis man har et vist antal sider.

FAQs:

1. Hvad er forskellen mellem vinkelsummen og gennemsnittet af vinkler i en 9-kant?
Vinkelsummen er summen af alle indvendige vinkler i en 9-kant, mens gennemsnittet af vinkler beskriver, hvor stor hver vinkel er.

2. Kan man bruge vinkelsummen til at finde sidelængderne af en ikke-regulær nonagon?
Nej, når man kender vinkelsummen i en ikke-regulær nonagon, kan man ikke direkte beregne sidelængderne uden at kende yderligere oplysninger som f.eks. sidelængden eller en anden vinkel.

3. Er der en måde at være sikker på, at ens 9-kant er en regulær polygon?
Ja, når man har en 9-kant, kan man tjekke, om det er en regulær polygon ved at se på, at alle sider og vinkler er lige store. Hvis man finder, at der er en side eller en vinkel, der er forskellig fra de andre, er det ikke en regulær nonagon.

Konklusion

At forstå egenskaberne ved forskellige polygoner er en vigtig del af matematikken. Mens vinkelsummen i en 9-kant måske ikke umiddelbart ser brugbar ud, kan det faktisk bruges til at udregne sidelængderne og sætte rammen for andre beregninger og egenskaber. Forhåbentlig har denne artikel givet dig et bedre indblik i, hvad en 9-kant er, og hvordan man kan udregne dens vinkelsum og sidelængder.

hvad er polygoner

Polygoner er grundlæggende lukkede flade figurer, som du sikkert har set og arbejdet med i matematiklektioner eller i hverdagen, men alligevel er det ikke altid, at alle ved, hvad de er, eller hvor vigtige de er for forskellige sektorer og industrier. Polygoner er enkle, men meget nyttige, og deres anvendelse kommer i vid udstrækning overalt i matematik, ingeniørfag, arkitektur, computerspil, grafisk design og mange andre områder. I denne artikel vil vi dykke ned i hvad polygoner er, og hvorfor de er vigtige.

Hvad er en polygon?

En polygon er en geometrisk figur, der består af tre eller flere linjestykker, der er sammensat for at danne en lukket figur. Alle kanterne i polygonet skal være lige lange, og deres vinkler skal være ens. Polygoner er ofte navngivet efter antallet af sider, hvilket er hvad der adskiller dem fra hinanden. For eksempel er en polygon med tre sider kendt som en trekant, og en polygon med fire sider kendt som en firkant.

De forskellige typer af polygoner

Der er mange forskellige typer af polygoner, afhængigt af antallet af sider og deres placering i forhold til hinanden. Her er nogle af de mere almindelige typer af polygoner:

Trekant: Som nævnt før, er en trekant en polygon med tre sider. Der er mange forskellige slags trekant, herunder lige, ulige, ligebeint, skæv, retvinklet, spids og stump.

Firkant: En firkant er en polygon med fire lige store sider og fire lige store vinkler. Det er en af de mest almindelige polygoner, og det bruges ofte i arkitektur og design.

Rektangel: En rektangel er også en polygon med fire sider, men dens modstående sider er parallelle og lige lange. Dette betyder, at dens vinkler er på 90 grader, og dens diagonaler har samme længde.

Rombe: En rombe er en polygon med fire lige lange sider, hvor vinklerne ikke nødvendigvis er lige, men de modstående vinkler er altid lig med hinanden. Det kan betragtes som en parallelogram, hvor alle vinklerne måler 60 grader.

Regelmæssig polygon: En regelmæssig polygon er en geometrisk figur, hvor alle sider og vinkler er lige store. Disse polygoner er ofte navngivet efter antallet af sider, såsom en regelmæssig femkant eller hexagon.

Hvorfor er polygoner vigtige?

Polygoner anvendes vidt i mange forskellige sektorer og industrier, og deres betydning kan ikke undervurderes. Her er nogle af de måder, hvor polygoner bruges i forskellige områder:

Matematik: Polygoner bruges til at studere grundlæggende geometrisk teori og for at opbygge mere komplekse formler. Matematikere bruger også polygoner til at beskrive mønstre, beregne arealet og omkredsen af ​​figurer, bestemme vinkler og til mange andre formål.

Ingeniørvirksomheder: Autocad er en software, der anvendes til civilingeniørarbejde og mange andre brancher. Polygoner bruges i 2D-design for at opbygge en digital model af et projekt, fra planer til bygninger.

Grafisk design: Polygoner bruges i grafisk design for at oprette filtre, der kan bruges i billeder, og 3D-design videoer og animationer. Polygoner muliggør også et væld af effekter og geometriske former i grafisk design.

Computerspil: Polygoner er afgørende i computerspillenes verden og bruges til at opbygge 3D-modeller og -verdener. Spiludviklere bruger dem til at skabe mere interaktive, livagtige og realistiske spil. Polygoner bruges også til at repræsentere chancer, effekter og forskellige figurtyper.

Arkitektur: Polygoner og geometriske figurer bruges meget i arkitekturens designproces, når der skal opbygges bygninger og konstruktioner. Her hjælper polygoner med at beregne vinkler og bøde-tætninger i strukturerne.

FAQs

Q: Hvordan afviger polygoner fra former?

A: Polygoner er en type geometrisk form, og deres vigtigste egenskab er, at de er sammensat af lige lange kanter og ens vinkler. Andre former kan have kurvede kanter, men polygoner er markant lige.

Q: Hvordan findes arealet af en polygon?

A: For at finde arealet af en polygon skal du opdele figuren i flere firkantede og trekantede områder for at finde området af hver del og derefter addere resultaterne.

Q: Kan polygoner have forskellige vinkler?

A: Nej, polygoner kan kun have alle lige vinkler eller alle individuelle vinkler, men helt ens vinkler på alle sider.

Q: Er en cirkel en polygon?

A: Nej, en cirkel er ikke en polygon, da den ikke har lige kanter og lige vinkler.

Konklusion

Polygoner er meget enkle, men alligevel er de ganske komplekse, og deres anvendelighed og ubestridelige betydning kan ikke undervurderes i forskellige sektorer og industrier. At forstå hvad polygoner er, og hvordan de bruges vil hjælpe dig med at forstå deres anvendelse og påvisning i mange forskellige situationer. Fra arkitektur til computerspil og grafisk design, gør polygoner det muligt med de mest avancerede teknologiske muligheder og skaber mere interaktive og interessante projekter.

Images related to the topic hvad er en regulær polygon

What is a Regular Polygon? | Don't Memorise
What is a Regular Polygon? | Don’t Memorise

Article link: hvad er en regulær polygon.

Learn more about the topic hvad er en regulær polygon.

See more: https://thichvaobep.com/category/blogd blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *