Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hvor gælder det blå sygesikringskort? Få svaret her og undgå ubehagelige overraskelser!

Hvor gælder det blå sygesikringskort? Få svaret her og undgå ubehagelige overraskelser!

Rejsesygesikring: Husk det blå kort

hvor gælder det blå sygesikringskort

Hvor gælder det blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort er et kort, der giver adgang til medicinsk behandling i hele Europa, EØS-lande og Schweiz. Det betyder, at danske statsborgere, der er dækket af den danske offentlige sygesikring, kan bruge kortet til at få lægehjælp eller medicin i andre EU-lande, hvis de bliver syge eller har brug for akut behandling.

Hvordan ansøger man om det blå sygesikringskort?

Hvis man er dækket af den danske offentlige sygesikring, skal man automatisk have tilsendt det blå sygesikringskort. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er berettiget til kortet, eller hvis man ikke har modtaget det, kan man kontakte sin lokale kommune eller borger.dk for yderligere information.

Hvem er berettiget til at modtage det blå sygesikringskort?

Alle, der er dækket af den danske offentlige sygesikring, er berettiget til det blå sygesikringskort. Det vil sige, at både danskere og udlændinge, der er registreret som bosiddende i Danmark, har ret til kortet.

Hvad dækker det blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort dækker akut medicinsk behandling og sygdom på samme vilkår som den offentlige sygesikring i det pågældende land. Det betyder, at hvis man bliver syg eller har brug for lægehjælp i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, vil man kunne få hjælp på samme vilkår og betingelser som lokale indbyggere.

Det blå sygesikringskort dækker ikke omkostninger for privat sundhedsbehandling, herunder tandbehandling og kosmetisk kirurgi.

Hvad gør man i tilfælde af mistet eller stjålet blå sygesikringskort?

Hvis man mister sit blå sygesikringskort eller får det stjålet, skal man straks kontakte sit forsikringsselskab, der vil kunne hjælpe med at give adgang til lægehjælp og medicin på rejsen. Det er også muligt at få udstedt et midlertidigt sygesikringskort i den lokale kommune, indtil man får tilsendt det permanente kort igen.

Kan det blå sygesikringskort bruges i private klinikker?

Det blå sygesikringskort kan kun bruges i offentlige sundhedssystemer i EU/EØS-lande og Schweiz. Det betyder, at kortet normalt ikke er gyldigt i private klinikker og hospitaler.

Blå sygesikringskort app

Der findes også en Blå sygesikrings app, hvor man kan logge ind og se ens sundhedssikringsoplysninger, forny sit sundhedskort og se sin receptliste. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at appen ikke kan erstatte det fysiske kort, da man stadig kan have brug for det i en nødsituation.

Bestil blåt sygesikringskort

Man kan bestille et blåt sygesikringskort ved at kontakte sin lokale kommune eller ved at logge ind på borger.dk. Det permanente kort vil normalt blive tilsendt inden for få dage.

Kan man downloade det blå sygesikringskort?

Det er ikke muligt at downloade det blå sygesikringskort som en digital version. Man skal have det fysiske kort med sig, hvis man ønsker at få adgang til sundhedspleje i andre lande.

Midlertidigt blå sygesikringskort

Hvis man mister sit blå sygesikringskort eller får det stjålet, kan man få udstedt et midlertidigt sygesikringskort i den lokale kommune. Dette kort vil være gyldigt i en periode, indtil man modtager det permanente kort via posten.

Hvor længe gælder det blå sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort er normalt gyldigt i op til 3 måneder i udlandet. Hvis man planlægger at opholde sig længere i et andet land, skal man kontakte sin rejseforsikring eller det lokale sundhedssystem for at undersøge, om man skal have yderligere sundhedsforsikring.

Dækker det blå sygesikringskort i England?

Det blå sygesikringskort er stadig gyldigt i Storbritannien indtil den 31. december 2020. Efter denne dato vil det afhænge af, om der opnås en aftale mellem EU og Storbritannien om gensidig anerkendelse af sundhedsbeskyttelsen. Indtil videre skal danske statsborgere fortsat medbringe deres blå sygesikringskort ved rejser til Storbritannien.

Blå sygesikring pris

Der er ingen ekstra omkostninger ved at få udstedt det blå sygesikringskort. Det er en rettighed, der er inkluderet i den danske offentlige sygesikring.

Blå sygesikring Tyrkiet

Tyrkiet er ikke et EU/EØS-land eller Schweiz og er derfor ikke inkluderet i det blå sygesikringskorts dækningsområde. Danske statsborgere, der rejser til Tyrkiet, bør derfor sørge for at have en rejseforsikring, der inkluderer sundhedsforsikring.

Keywords searched by users: hvor gælder det blå sygesikringskort blå sygesikring app, bestil blåt sygesikringskort, kan man downloade det blå sygesikringskort, midlertidigt blå sygesikringskort, hvor længe gælder det blå sygesikringskort, dækker det blå sygesikringskort i england, blå sygesikring pris, blå sygesikring tyrkiet

Categories: Top 86 hvor gælder det blå sygesikringskort

Rejsesygesikring: Husk det blå kort

Hvad dækker mit blå sygesikringskort?

Hvad dækker mit blå sygesikringskort?

Sygesikringen i Danmark er en af ​​de mest omfattende og universelle systemer i verden. Mere end 98% af befolkningen er dækket af sygesikringssystemet. Sygesikringen finansieres af skatter og afgifter og dækker udgifter til lægebehandling, medicin, hospitalsindlæggelse og udvalgte dental behandlinger.

Dette er selvfølgelig et omfattende system, og der kan opstå tvivl om spørgsmål som, hvad præcis mit blå sygesikringskort dækker. Derfor vil vi i denne artikel se nærmere på, hvad blå sygesikringskort dækker, og hvilke tjenester der ikke er omfattet af systemet.

Hvad dækker blå sygesikringskort?

Blå sygesikringskort er det kort, der identificerer dig som en, der er berettiget til sygesikringssystemet. Hvis du har ret til sygesikring, vil du få tildelt et blåt sygesikringskort af sundhedsmyndighederne.

Men hvad dækker kortet præcist? Det afhænger af tjenesten eller behandlingen.

Generelt dækker sygesikringssystemet omkostningerne ved lægebehandling hos din praktiserende læge. Det omfatter også omkostningerne ved lægebehandling på en akutklinik, når lægen henviser til en sådan behandling. Sygesikringssystemet dækker også omkostningerne ved at se en speciallæge, så længe henvisningen kommer fra din praktiserende læge.

Tjenester som laboratorietest, x-stråler og andre diagnostiske tests dækkes også under sygesikringen, så længe de er ordineret af en læge.

Hvis du har brug for at blive indlagt på hospitalet, vil sygesikringssystemet dække udgifterne til din indlæggelse og behandling. Det dækker også omkostningerne ved at blive behandlet i ambulante klinikker.

Sygesikringssystemet dækker også udgifterne til udvalgte dental behandlinger. Men det er vigtigt at bemærke, at ikke alle dental behandlinger er dækket af systemet. Normalt dækker systemet de mest nødvendige behandlinger som tandudtrækning og fyldning af tænder.

Hvad omfatter ikke blå sygesikringskort?

Mens systemet er universelt, er der nogle tjenester og behandlinger, der ikke dækkes af sygesikringssystemet. Eksempelvis dækker systemet ikke omkostningerne ved følgende:

– Ikke-nødvendig plastikkirurgi
– Kosmetisk tandpleje
– Fysioterapi uden henvisning fra din praktiserende læge
– Psykologisk behandling uden henvisning fra din praktiserende læge
– Alternativ eller komplementær medicin

Når det kommer til dental behandlinger, er det vigtigt at bemærke, at systemet kun dækker de mest nødvendige behandlinger. Hvis du ønsker andre typer behandlinger, som systemet ikke dækker, skal du betale selv for det.

FAQs

Q: Hvordan får jeg et blåt sygesikringskort?
A: Hvis du er bosiddende i Danmark og arbejder i Danmark, skal din arbejdsgiver give dig et blåt sygesikringskort. Hvis du ikke arbejder i Danmark eller ikke har adgang til et blåt sygesikringskort gennem dit arbejde eller bopæl, skal du ansøge om et kort personligt.

Q: Hvordan fungerer sygesikringssystemet?
A: Sygesikringen er finansieret gennem skatter og afgifter. Det betyder, at systemet dækker omkostningerne ved visse typer lægebehandling, medicin, hospitalsindlæggelse og udvalgte dental behandlinger. Hver gang du får behandling eller medicin fra en læge eller en anden sundhedsperson, skal du blot præsentere dit blå sygesikringskort, og omkostningerne vil blive dækket af systemet.

Q: Dækker sygesikringssystemet alle lægebehandlinger, medicin og dental behandlinger?
A: Nej, sygesikringssystemet dækker kun visse lægebehandlinger, medicin og udvalgte dental behandlinger. Tjenester og behandlinger, der ikke er dækket af systemet, skal betales for af patienten.

Q: Kan jeg få refunderet udgifterne til behandlinger, som systemet ikke dækker?
A: Det afhænger af omstændighederne. Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du muligvis få refunderet udgifterne til tjenester og behandlinger, som ikke er dækket af systemet. Hvis du ikke har en sundhedsforsikring, skal du betale selv for sådanne behandlinger.

Q: Kan nogen bruge mit blå sygesikringskort uden min tilladelse?
A: Nej, dit blå sygesikringskort er personligt og skal ikke videregives til andre. Hvis nogen bruger dit kort uden din tilladelse, kan det betragtes som svindel.

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg mister mit blå sygesikringskort?
A: Hvis du mister dit blå sygesikringskort, skal du kontakte sundhedsmyndighederne for at anmode om et nyt. Det kan tage et par dage at få udstedt et nyt kort, så sørg for at gøre det i god tid, hvis du har brug for det.

Hvor gælder sygesikringskortet?

Hvor gælder sygesikringskortet?

Sygesikringskortet er en yderst vigtig dokument i Danmark, som sikrer adgang til en række sundhedsydelser. Men hvor gælder sygesikringskortet egentlig henne? I denne artikel vil vi besvare alle dine spørgsmål omkring sygesikringskortets gyldighed.

Hvad er sygesikringskortet?

Sygesikringskortet er et kort, som giver dig mulighed for at modtage sundhedsydelser i Danmark. Kortet er udstedt af den offentlige sygesikring og er personligt, så det kan kun anvendes af dig selv.

Sygesikringskortet er en nødvendighed, hvis du ønsker at få adgang til lægehjælp, medicin, tandpleje og specialiserede behandlinger i Danmark. Kortet gør det også muligt for dig at modtage behandling på hospitaler og klinikker i andre EU-lande.

Hvor gælder sygesikringskortet i Danmark?

Sygesikringskortet gælder i hele Danmark og giver dig adgang til en række sundhedsydelser. Du kan bruge dit kort til at få gratis lægehjælp hos din praktiserende læge, speciallæger, tandlæger og hospitalsbehandlinger.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være nogle forskelle i ydelser og priser afhængigt af din bopæl og dit valg af behandlingssted. Det er derfor en god idé at undersøge de lokale regler og priser, før du søger behandling.

Hvor gælder sygesikringskortet i udlandet?

Sygesikringskortet gælder også i andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at du kan modtage sundhedsydelser, hvis du rejser i disse lande. For at bruge dit sygesikringskort i udlandet, skal du have kortet med dig og fremvise det til behandlere i det pågældende land.

Det er vigtigt at huske på, at sundhedsydelser i udlandet kan variere i forhold til dem, du er vant til i Danmark. Der kan også være nogle udgifter sammen med behandlingen, som du måske skal betale selv.

Hvad dækker sygesikringskortet i udlandet?

Sygesikringskortet dækker sundhedsydelser i udlandet, som er nødvendige på grund af en akut sygdom eller skade. Det er vigtigt at huske på, at kortet kun dækker de samme ydelser, som du ville have fået i Danmark.

Hvis du får en behandling i udlandet, som ikke er dækket af sygesikringen eller koster mere end behandlingen ville have gjort i Danmark, skal du måske betale udgifterne selv.

Dækker sygesikringskortet altid i udlandet?

Selvom sygesikringskortet kan bruges i andre EU-lande, kan der være nogle undtagelser. Nogle lande kræver, at du betaler en del af behandlingsomkostningerne eller en selvrisiko. Der kan også være nogle behandlinger, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring.

Det er derfor en god idé at undersøge de lokale regler og priser, før du rejser til udlandet.

Hvordan får jeg et sygesikringskort?

Hvis du er bosat i Danmark, skal du have en cpr- eller personnummer for at få et sygesikringskort. Kortet udstedes automatisk til danske statsborgere ved 15 års alderen, mens udlændinge kan ansøge om et kort ved deres ankomst til Danmark.

Hvis du mister dit kort eller har brug for at få kortet repareret, kan du kontakte kommunen eller lægen, som vil hjælpe dig med at udstede et nyt kort.

FAQs:

1. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister mit sygesikringskort?

Hvis du mister dit sygesikringskort, skal du kontakte kommunen eller din læge og bede om at få et nyt kort udstedt.

2. Kan jeg bruge min sygesikring i udlandet?

Ja, du kan bruge dit sygesikringskort i andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Men der kan være nogle forskelle i ydelser og priser, afhængigt af det land, du besøger.

3. Dækker sygesikringskortet alle sundhedsydelser?

Sygesikringskortet dækker en række sundhedsydelser i Danmark og udlandet. Men der kan være nogle behandlinger, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring.

4. Kan jeg bruge andres sygesikringskort?

Nej, sygesikringskortet er personligt og kan ikke bruges af andre personer.

5. Kan jeg få refunderet behandlingsomkostninger i udlandet?

Du kan få refunderet behandlingsomkostninger i udlandet, hvis behandlingen er nødvendig på grund af en akut sygdom eller skade. Men der kan være nogle udgifter sammen med behandlingen, som du måske skal betale selv.

Konklusion:

Sygesikringskortet er en væsentlig dokument i Danmark, som sikrer adgang til en række sundhedsydelser. Kortet dækker sundhedsydelser i Danmark og i andre EU-lande. Nogle udgifter kan være forbundet med behandling i udlandet, og der kan være nogle undtagelser og krav i det pågældende land.

Det er vigtigt at undersøge de lokale regler og priser, før du søger behandling eller rejser til udlandet. Sygesikringskortet er personligt og kan ikke bruges af andre personer. Hvis du mister dit kort eller har brug for at få det repareret, kan du kontakte kommunen eller din læge for at få udstedt et nyt kort.

See more here: thichvaobep.com

blå sygesikring app

I Danmark har vi heldigvis en god sundhedssektor og en lang tradition for, at alle borgere har adgang til sundhedsydelser på lige vilkår. På trods af dette, kan det stadig være udfordrende at finde rundt i systemet og få adgang til de rigtige sundhedsydelser, når man har brug for dem. Derfor har en gruppe danske iværksættere udviklet Blå Sygesikring, en app der skal gøre det lettere for danskerne at navigere i sundhedssystemet.

Hvad er Blå Sygesikring appen?

Blå Sygesikring appen er en gratis app, der kan downloades til både iOS og Android smartphones. Appen er udviklet med det formål at give brugeren et enkelt og overskueligt overblik over sundhedssystemet i Danmark. Ved hjælp af appen kan man f.eks. se sin egen lægejournal eller finde information omkring åbningstider på apoteker og lægehuse i nærheden.

En anden vigtig funktion i Blå Sygesikring appen er, at man kan booke tid hos sin læge direkte igennem appen. Dette kan spare brugeren for tid og besvær i forhold til at ringe til lægen eller skrive en mail for at booke en tid.

Hvordan fungerer appen?

Når man har downloadet appen, skal man logge ind med sit NemID. Dette sikrer, at kun personen selv har adgang til sin egen lægejournal og andre personfølsomme oplysninger. Når man er logget ind, kan man se en oversigt over sine egne sundhedsdata, såsom vaccinationer, medicin og kontaktinformation til ens læge.

Derudover kan man søge efter apoteker og lægehuse i nærheden, se åbningstider og kontaktinformation samt booke en tid direkte igennem appen.

For at sikre, at brugerne har adgang til opdateret information omkring sundhedssystemet, samarbejder Blå Sygesikring også med flere offentlige institutioner, såsom Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Dette betyder, at brugerne altid vil kunne finde ajourført information og rådgivning igennem appen.

Hvem kan bruge appen?

Blå Sygesikring appen er tilgængelig for alle borgere i Danmark, der har en smartphone og en gyldig NemID. Det er dog vigtigt at understrege, at appen ikke er en erstatning for en læge eller andre sundhedsprofessionelle. Appen kan derfor ikke bruges til at stille diagnoser eller til at erstatte en konsultation hos en læge.

Hvad er fordelene ved at bruge appen?

En af de største fordele ved at bruge Blå Sygesikring appen er, at man får et simpelt og overskueligt overblik over sit eget sundhedssystem. Dette kan gøre det lettere at navigere i systemet og at finde de rigtige sundhedsydelser, når man har brug for dem.

Derudover kan appen spare brugeren for tid og besvær i forhold til at booke tider og finde frem til relevant information. Ved at booke tid direkte igennem appen, kan man slippe for at skulle ringe til sin læge eller skrive en mail for at booke en tid.

Endelig er Blå Sygesikring appen også en god måde at sikre sig, at man har adgang til sine egne sundhedsdata og journaler på en sikker måde. Appen er beskyttet af NemID, så kun personen selv har adgang til sin egen data.

Hvad siger brugerne?

Blå Sygesikring appen har allerede opnået stor popularitet blandt danskerne, og appen har fået gode anmeldelser fra brugerne. Mange roser appen for at være enkel og overskuelig at bruge, og mange brugere værdsætter særligt muligheden for at kunne booke en tid direkte igennem appen.

Dog er der også nogle brugere, der påpeger, at appen stadig kan have visse udfordringer, f.eks. med at finde relevant information eller med at logge ind med NemID. Dette viser, at der stadig er plads til forbedringer, men samlet set er appen en stor hjælp for mange i Danmark.

FAQ:

Hvem har udviklet Blå Sygesikring appen?

Blå Sygesikring appen er udviklet af en gruppe danske iværksættere.

Kan alle bruge appen?

Ja, appen er tilgængelig for alle borgere i Danmark, der har en smartphone og en gyldig NemID.

Er appen gratis?

Ja, Blå Sygesikring appen er en gratis app, der kan downloades til både iOS og Android smartphones.

Kan appen erstatte en læge?

Nej, appen er ikke en erstatning for en læge eller andre sundhedsprofessionelle. Appen kan derfor ikke bruges til at stille diagnoser eller til at erstatte en konsultation hos en læge.

Hvad er fordelene ved at bruge appen?

En af de største fordele ved at bruge appen er, at man får et enkelt og overskueligt overblik over sit eget sundhedssystem. Derudover kan appen spare brugeren for tid og besvær i forhold til at booke tider og finde relevant information. Endelig er appen også en god måde at sikre sig, at man har adgang til sine egne sundhedsdata og journaler på en sikker måde.

bestil blåt sygesikringskort

I Danmark er der en offentlig sygesikring, som alle borgere har krav på at være en del af. For at kunne benytte sig af de mange fordele, som den offentlige sygesikring tilbyder, er det vigtigt at have et gyldigt sygesikringskort. Der findes forskellige typer af sygesikringskort, og i denne artikel vil vi fokusere på den blå sygesikringskort. Vi vil kigge nærmere på, hvordan man bestiller det, hvad det betyder, og hvordan det adskiller sig fra andre typer af sygesikringskort.

Hvad er et Blåt Sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort er et bevis på, at man er en del af den offentlige sygesikring i Danmark. Kortet giver adgang til en bred vifte af sundhedsydelser, herunder gratis lægebehandling, receptmedicin og behandling på hospitaler. Desuden gør det kortet det lettere at dokumentere, at man er forsikret i Danmark, når man rejser til andre lande.

Det blå sygesikringskort kan også give ret til refusion af sundhedsudgifter, som man har betalt selv, hvis man har været ude for en ulykke i udlandet, og man har haft behov for lægehjælp eller medicin.

Hvordan bestiller man et blåt sygesikringskort?

Det er let at bestille et blåt sygesikringskort. Man kan enten bestille det online eller ved at henvende sig personligt på en Borgerservice. For at kunne bestille et blåt sygesikringskort skal man have en dansk CPR-nummer.

Online betilling

For at bestille et sygesikringskort online skal man følge disse trin:

1. Gå til www.borger.dk og klik på ”Bestil sundhedskort”.

2. Log ind med NemID og følg anvisningerne på skærmen.

3. Når bestillingen er bekræftet, vil kortet blive sendt direkte til ens adresse inden for 10 hverdage.

Borger service bestilling

For at bestille et sygesikringskort personligt på en Borgerservice skal man medbringe et pas eller kørekort som legitimation. Her skal man udfylde en ansøgningsformular og betale et gebyr på 170 kroner. Kortet vil blive sendt til ens adresse inden for 10 hverdage.

Hvad koster et blåt sygesikringskort?

Det koster 170 kroner at få udstedt et blåt sygesikringskort på en Borgerservice. Hvis man bestiller kortet online er der ingen ekstra omkostninger.

Hvad er forskellen mellem et blåt sygesikringskort og et gult sygesikringskort?

Det blå sygesikringskort er det officielle dokument, som viser, at man er medlem af den offentlige sygesikring. Det giver adgang til de samme sundhedsydelser som et gult sygesikringskort. Forskellen er, at det gule sygesikringskort kun udstedes til personer, der ikke har en fast bopæl i Danmark, men som opholder sig her midlertidigt. Det kan være turister, studerende eller folk, der arbejder her midlertidigt.

Hvad er sygesikringen?

Den danske sygesikring er en offentlig sundhedsforsikring, som støtter borgerne i sygdomstilfælde. Sygesikringen er finansieret af skatter og afgifter, og den giver borgerne adgang til en række sundhedsydelser, uden at de skal betale for det selv. Det gælder for eksempel lægebesøg, hospitalsophold og medicin. Sygesikringen bidrager også til finansiering af tandpleje og psykologhjælp.

FAQs
Her er nogle ofte stillede spørgsmål om blå sygesikringskort:

Hvornår skal jeg bestille et blåt sygesikringskort?
Hvis du er født i Danmark, eller hvis du har modtaget et CPR-nr., skal du bestille dit sygesikringskort senest to måneder efter, at du har modtaget dit CPR-nr. For personer, der flytter til Danmark, skal man bestille sit kort inden for tre måneder efter ankomst.

Hvad gør jeg, hvis mit sygesikringskort er gået tabt eller blevet stjålet?
Hvis du har mistet dit kort, kan du bestille et nyt kort uden omkostninger. Hvis kortet er blevet stjålet, skal du anmelde det til politiet og med vedhæftelse af politirapporten, får du et nyt sygesikringskort uden omkostninger.

Hvordan fungerer kortet, når jeg rejser i udlandet?
Blåt sygesikringskort dækker i hele EU, EØS og Schweiz. Hvis du får brug for lægehjælp eller sygehusbehandling i udlandet, kan du benytte dit blå sygesikringskort. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at dækningen kan variere afhængigt af, hvilket land du opholder dig i. Derfor anbefales det, at du undersøger, hvad kortet dækker i det specifikke land, inden du rejser.

Hvem kan bruge mit blå sygesikringskort?
Sygesikringskortet er personligt, og kun den person, som kortet er udstedt til, har ret til at bruge det.

Kan jeg bruge mit blå sygesikringskort til at få rabat på medicin og sundhedsydelser?
Ja, kortet giver dig ret til at modtage rabat på medicin og enkelte sundhedsydelser. Det vil variere, hvad der er inkluderet i ordningen, afhængigt af om du bruger et privat eller offentligt apotek.

Konklusion
Et blåt sygesikringskort er en vigtig del af den offentlige sundhedsforsikring i Danmark. Det giver adgang til en lang række sundhedsydelser og letter dokumentationen af ens forsikring, når man er i udlandet. Det er nemt og enkelt at bestille kortet, og man kan gøre det online eller personligt på en Borgerservice. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at kortet kun er gyldigt i Danmark, EU, EØS og Schweiz, og dekningerne kan variere.

Images related to the topic hvor gælder det blå sygesikringskort

Rejsesygesikring: Husk det blå kort
Rejsesygesikring: Husk det blå kort

Article link: hvor gælder det blå sygesikringskort.

Learn more about the topic hvor gælder det blå sygesikringskort.

See more: https://thichvaobep.com/category/blogd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *