Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hvor Meget Får Man i Kørselsfradrag? Få Svar og Spar Penge i Dag!

Hvor Meget Får Man i Kørselsfradrag? Få Svar og Spar Penge i Dag!

Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) - Sådan udfylder du på Skat.dk

hvor meget får man i kørselsfradrag

+++++++++++++++++++++++ Updating +++++++++++++++++++++++++++++++++

Keywords searched by users: hvor meget får man i kørselsfradrag kørselsfradrag 2023, hvad er kørselsfradrag, kørselsfradrag studerende, kørselsfradrag udbetaling, skat kørselsfradrag, kørselsfradrag pr km, kørselsfradrag beregner, beregn kørselsfradrag 2023

Categories: Top 26 hvor meget får man i kørselsfradrag

Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) – Sådan udfylder du på Skat.dk

Hvordan regner man kørselsfradrag ud?

Hvordan regner man kørselsfradrag ud?

Kørselsfradraget er en skattefordel for skattepligtige personer, der bruger deres bil til erhvervsmæssige formål. Kørselsfradraget er en måde at reducere ens skattepligtige indkomst på. Jo mere du kører i forbindelse med arbejde eller erhvervsformål, jo større kan dit kørselsfradrag blive. For at kunne beregne dit kørselsfradrag, skal du have styr på nogle grundlæggende oplysninger og regler.

Sådan beregner du kørselsfradraget

Kørselsfradraget beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og din arbejdsplads, samt antallet af dage, du kører i forbindelse med erhvervsmæssige formål. Afstanden mellem bopælen og arbejdspladsen, samt andre rejser til erhvervsmæssige formål, kan også tælle med i kørselsfradraget.

Du kan beregne kørselsfradraget ved at foretage en opgørelse af dine kørselsudgifter og fratrukket eventuelt andre skattefradrag, som f.eks. træk på indkomst eller arbejdsgiverrefusion. Det kan være en god idé at føre en kørselslogbog for at kunne dokumentere de erhvervsmæssige kørsler og derved ikke miste overblik over dine muligheder for skattefradrag.

Her er, hvordan du beregner kørselsfradraget:

1. Du skal først have styr på kilometermængden du har kørt i forbindelse med erhvervsmæssige formål.
2. Herefter skal du finde den kilometertakst, som gælder for din biltype.
3. Du ganger antallet af kilometer med den gældende takst.
4. Det totale beløb for kørselsfradraget er antallet af kilometer gange taksten, fratrukket andre skattefradrag.
5. Beløbet skal opføres i din selvangivelse under overskriften “Bil”.

Hvad kan tælle med i kørselsfradraget?

For at kunne være berettiget til kørselsfradraget, skal bilkørslen være nødvendig for at kunne udføre dit arbejde eller erhvervsmæssige formål. Det kan f.eks. være:

– Kørsel mellem din bopæl og din arbejdsplads.
– Kørsel til kundemøder eller andre forretningsrejser.
– Transport af udstyr eller materiale til arbejdspladsen.
– Kørsel i forbindelse med udførelsen af dit arbejde som freelance eller selvstændigt erhvervsdrivende.

Det er vigtigt at bemærke, at privat kørsel ikke er omfattet af kørselsfradraget. Har du f.eks. kørsel til og fra din arbejdsplads, som også inkluderer personlige ærinder eller skoleafleveringer, kan dette ikke tælle med i kørselsfradraget.

Hvad er den gældende takst for kørselsfradraget?

Den gældende takst for kørselsfradraget er fastsat af Skattevæsenet og varierer alt efter biltype og årgang. Taksten opdateres årligt og kan ses på Skattevæsenets hjemmeside. For arbejdsdage i 2021 er taksten for de første 20.000 kilometer kørt i bilen for personbiler under 5 år 3,74 kr. per kilometer, mens taksten for ældre personbiler er på 1,99 kr. per kilometer. Tilsvarende takster gælder for firmabiler.

Er der nogle regler for maksimumskørsel og kørselsfradrag?

Der er ingen maksimumgrænse for, hvor meget du kan køre og stadig være berettiget til kørselsfradraget. Jo mere du kører i forbindelse med erhvervsmæssige formål, desto højere kan dit kørselsfradrag blive, såfremt du opfører det korrekt i din selvangivelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er muligt at trække alle kørselsudgifter fra i skat, da kørselsfradraget kun dækker en del af de samlede kørselsudgifter.

FAQs om kørselsfradrag

1. Hvem er berettiget til kørselsfradrag?

Kørselsfradraget kan benyttes af skattepligtige personer, der bruger deres bil til erhvervsmæssige formål. Det kan både være ansatte, freelance-arbejdere eller selvstændigt erhvervsdrivende.

2. Hvordan dokumenterer jeg mine erhvervsmæssige kørte kilometer?

For at kunne beregne kørselsfradraget korrekt, skal du føre en kørselslogbog, hvor du skriver dine kørte kilometer i forbindelse med erhvervsmæssige formål. Kørselsloggen skal indeholde data som dato, start- og slutadresse samt antal kørte kilometer. Kørselsloggen skal opbevares i minimum 5 år og kan efterfølgende bruges som dokumentation i forbindelse med selvangivelsen.

3. Kan jeg også få kørselsfradrag for cykel eller offentlig transport?

Nej, kørselsfradraget gælder kun for bil- eller motorkøretøjer. Kørsel med andre transportformer såsom cykling eller brug af offentligt transport er ikke omfattet af kørselsfradraget.

4. Hvor meget kan jeg trække fra i kørselsfradrag?

Mængden af kørselsfradraget afhænger af flere faktorer, bl.a. biltype, antal kørte kilometer og taksten for kørselsfradraget det pågældende år. Det er derfor ikke muligt at angive et fast beløb, da dette kan variere meget fra person til person. Som udgangspunkt kan man dog opnå op til 3,74 kr. pr. km. for de første 20.000 kørte kilometer med en bil under fem år. Yderligere beløb kan variere afhængigt af biltype og skattefradrag.

5. Hvornår er det bedst at benytte sig af kørselsfradraget?

Det optimale tidspunkt for at benytte sig af kørselsfradraget er i forbindelse med selvangivelsen. Det er vigtigt at føre en kørselslogbog løbende, så du kan beregne et nøjagtigt kørselsfradrag til din selvangivelse. Kørselsfradraget kan også benyttes i forbindelse med lønforhandlinger, hvis din arbejdsplads tilbyder dette.

Hvor meget for man pr km i kørselsfradrag?

Hvor meget får man pr. km i kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er en form for fradrag, som man kan få, hvis man har kørt i forbindelse med sit arbejde. Det er en god måde at få lidt ekstra penge på, når man har haft udgifter til transport i forbindelse med sit arbejde.

Der er ikke et fast beløb pr. km i kørselsfradrag i Danmark, men man kan benytte sig af det landsdækkende takstsystem for såkaldte “satser for befordring”. Satserne varierer alt efter, om man har brugt sin egen bil eller en firmabil, og om man har kørt i eller uden for arbejdstiden.

Hvis man har kørt i sin egen bil i forbindelse med sit arbejde, kan man få kørselsfradrag for de første 20 km af ens daglige transport. Her kan man bruge satsen på 3,56 kr. pr. km i 2021 for de første 20 km. Hvis man har kørt mere end 20 km i forbindelse med sit arbejde, kan man få kørselsfradrag for de resterende km med satsen på 1,99 kr. pr. km. Disse tal er gældende for 2021.

Hvis man i stedet er blevet stillet en firmabil til rådighed, varierer satserne alt efter, om man har kørt i eller uden for arbejdstiden. Hvis man har kørt i firmabil i arbejdstiden, kan man få kørselsfradrag for en sats på 1,99 kr. pr. km i 2021. Hvis man i stedet har kørt i en firmabil uden for arbejdstiden, kan man få kørselsfradrag for en sats på 0,99 kr. pr. km i 2021.

Det er dog vigtigt at huske på, at man kun kan få kørselsfradrag for de faktiske km, man har kørt i forbindelse med sit arbejde. Det betyder, at man ikke kan få kørselsfradrag for kørsel til og fra sit arbejde, da det ikke er en del af ens arbejdsopgaver.

Desuden er der også nogle krav for kørselsfradrag, som man skal opfylde for at kunne få det. For det første skal man have haft en udgift, som man kan dokumentere i form af kvitteringer eller lignende. Derudover skal man selvfølgelig også have kørt i forbindelse med sit arbejde, og man skal have modtaget løn, honorar eller godtgørelse for den pågældende transport.

Ofte stillede spørgsmål om kørselsfradrag:

Nedenfor finder du svar på nogle af de mest stillede spørgsmål om kørselsfradrag i Danmark.

1. Hvordan kan man dokumentere, hvor mange km man har kørt i forbindelse med sit arbejde?
For at dokumentere ens kilometerantal kan man benytte sig af en kørebog, hvor man noterer alle ens ture og km. Det er også muligt at benytte sig af en GPS-app eller lignende, hvis man er blevet godkendt til dette af arbejdsgiveren.

2. Hvad gælder, hvis man har skattefri kørselsgodtgørelse?
Hvis man har fået skattefri kørselsgodtgørelse af ens arbejdsgiver, vil dette normalt modregnes i ens kørselsfradrag. Det vil sige, at man kun kan få fradrag for den del af ens transportudgifter, som overstiger godtgørelsen.

3. Kan man få kørselsfradrag, hvis man kører til og fra sit arbejde?
Nej, man kan ikke få kørselsfradrag for kørsel til og fra sit arbejde. Dette er ikke en del af ens arbejdsopgaver og er derfor ikke fradragsberettiget.

4. Kan man få kørselsfradrag, hvis man bruger sin cykel i stedet for sin bil?
Ja, det er muligt at få kørselsfradrag, hvis man bruger sin cykel i stedet for sin bil i forbindelse med sit arbejde. Satsen pr. km er dog lavere end for bilkørsel, og man kan få kørselsfradrag for op til 2,32 kr. pr. km i 2021.

5. Hvordan gælder kørselsfradrag for selvstændige og freelancere?
Selvstændige og freelancere kan også få kørselsfradrag, men de skal dokumentere deres rejser på den samme måde som ansatte. Desuden kan man kun få kørselsfradrag for de km, man har kørt i forbindelse med ens erhverv, og man kan ikke få fradrag for transport til og fra ens arbejdsplads.

I alt kan kørselsfradrag give en ekstra indtægt, hvis man har haft transportudgifter i forbindelse med ens arbejde. Det er dog vigtigt at huske på, at man kun kan få kørselsfradrag for de faktiske km, man har kørt i forbindelse med sit arbejde, og at man skal dokumentere sine kørsler. Derudover kan man også benytte sig af andre fradragsordninger, som kan give en ekstra skattefordel, hvis man har udgifter til f.eks. kurser, kontorartikler eller lignende i forbindelse med ens arbejde. Vær opmærksom på at den landsdækkende takst for satser for befordring kan ændres fra år til år, og dermed kan beløbene for kørselsfradrag også variere.

See more here: thichvaobep.com

kørselsfradrag 2023

Kørselsfradrag 2023: Hvad du skal vide

Kørselsfradraget er en af de mest populære fradrag i Danmark, da det giver mulighed for at få fradrag for de udgifter, du har til transport til og fra arbejde. Det er en ordning, der har eksisteret i mange år, men som i 2023 vil få væsentlige ændringer, som alle skal kende til. I denne artikel vil vi fortælle dig alt, hvad du skal vide om kørselsfradraget i 2023.

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et fradrag, du kan få for de udgifter, du har til transport til og fra arbejde. Det er et fradrag, der afspejler de reelle transportudgifter, du har i forbindelse med dit arbejde. Fradraget kan tages enten som en fast sats eller som en kilometerbaseret sats.

Hvordan fungerer kørselsfradraget?

Kørselsfradraget fungerer ved, at du kan trække en del af de udgifter, du har til transport til og fra arbejde, fra i din skat. Fradraget er baseret på afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, og hvor mange dage om året du kører frem og tilbage.

I dag er der to måder at beregne kørselsfradraget på: kilometertal og fast sats. I øjeblikket er den kilometertal-baserede sats på 1,98 kr. pr. km. for de første 20 km og 0,99 kr. pr. km. for de efterfølgende km. Den faste sats er 22 kr. pr. dag.

Hvad er ændringerne i kørselsfradraget i 2023?

I 2023 vil der ske store ændringer i kørselsfradraget. den største ændring vil være overgangen fra det nuværende kilometertal-baserede system til et mere simpelt system med en fast sats. Den kilometertal-baserede sats vil blive erstattet af en fast sats på 3 kr. pr. km. for de første 20 km og 1,45 kr. pr. km. for de efterfølgende km. Den faste sats på 22 kr. pr. dag vil stadig være gældende.

Hvorfor bliver der foretaget ændringer i kørselsfradraget i 2023?

Årsagen til, at der foretages ændringer i kørselsfradraget, er, at det eksisterende system er for komplekst og svært at administrere. Det nye system med den faste sats vil gøre det meget lettere for både borgerne og Skattevæsenet at administrere.

Hvem bliver påvirket af ændringerne i kørselsfradraget i 2023?

Ændringerne i kørselsfradraget vil påvirke alle, der bruger kørselsfradraget til at trække fra i deres skat. Selvom ændringerne først træder i kraft i 2023, vil du allerede i marts 2022 skulle angive, om du ønsker at bruge det gamle kilometertal-baserede system eller det nye system med fast sats.

Hvordan kan jeg forberede mig på ændringerne i kørselsfradraget?

For at forberede dig på ændringerne i kørselsfradraget i 2023 skal du undersøge, hvordan det nye system vil påvirke dig. Du bør tage hensyn til, hvor langt du skal køre til og fra arbejde, hvor mange dage om ugen du er på arbejde, og om du har andre transportudgifter, der kan påvirke din skatteopgørelse.

FAQs

Q: Hvordan kan jeg beregne min kørselsafstand og antallet af dage, jeg kører til og fra arbejde?

A: Du kan bruge Google Maps eller en tilsvarende tjeneste til at beregne afstanden mellem din bopæl og dit arbejde. Antallet af dage, du kører til og fra arbejde, kan beregnes ved at tage antallet af arbejdsdage om året og fratrække ferie og fridage.

Q: Hvor kan jeg finde mere information om ændringerne i kørselsfradraget i 2023?

A: Du kan finde mere information på Skatteministeriets hjemmeside eller på SKATs hjemmeside. Du kan også kontakte SKATs kundeservice for mere information.

Q: Hvornår skal jeg vælge, om jeg vil bruge det gamle kilometertal-baserede system eller det nye system med fast sats?

A: Du vil skulle vælge, om du vil bruge det gamle system eller det nye system i forbindelse med din skatteopgørelse for indkomståret 2022, som du indsender i marts 2023.

hvad er kørselsfradrag

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et skattefradrag, som man kan få, når man kører i bil i forbindelse med sit arbejde. Fradraget dækker udgifter til blandt andet benzin, reparationer, forsikring og vedligeholdelse af bilen.

Det er vigtigt at understrege, at man kun kan få kørselsfradrag, hvis man selv betaler udgifterne til sin bil. Hvis man for eksempel lejer en bil eller kører i en firmabil, kan man ikke få kørselsfradrag.

Hvordan beregner man kørselsfradrag?

Kørselsfradraget beregnes ud fra antallet af kørte kilometer i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Man kan få fradrag for alle kilometer, der er kørt i løbet af arbejdsdagen – både til og fra arbejde og ved kørsel til forskellige arbejdsopgaver.

Fradraget beregnes ud fra statens fastsatte kilometergodtgørelse, som ændrer sig fra år til år. I 2021 er den fastsat til 3,74 kroner pr. kilometer for de første 20.000 kilometer, og derefter 1,87 kroner pr. kilometer.

Det er vigtigt at gemme boner og kvitteringer for alle bilrelaterede udgifter, da disse kan trækkes fra i skat. Man kan også få fradrag for udgifter til parkering og broafgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.

Hvordan ansøger man om kørselsfradrag?

Man behøver ikke at ansøge om kørselsfradrag – det bliver automatisk indberettet til SKAT gennem ens lønseddel. Man skal dog sørge for at informere sin arbejdsgiver om, at man gerne vil have kørselsfradrag, så lønudbetalingen kan blive korrigeret i overensstemmelse hermed.

Det er også vigtigt at huske at opdatere ens kørselsjournal løbende, så man kan dokumentere sin erhvervsmæssige kørsel overfor SKAT.

Hvad skal man være opmærksom på ved kørselsfradrag?

Der er flere ting, som man skal være opmærksom på, hvis man vil have kørselsfradrag. Først og fremmest er det vigtigt at huske, at man kun kan få fradrag for kilometer, som er kørt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Hvis man for eksempel kører på ferie eller i fritiden, kan man ikke trække disse kilometer fra i skat.

Man skal også være opmærksom på, at man kun kan få fradrag for de faktiske udgifter til bilen. Hvis man for eksempel flytter tættere på sit arbejde og derfor bruger mindre benzin, skal man også have mindre kørselsfradrag. På samme måde kan man heller ikke trække udgifter til ekstraudstyr eller ekstraforsikringer fra i skat, medmindre man kan dokumentere, at disse udgifter udelukkende er på grund af erhvervsmæssig kørsel.

Det er også vigtigt at huske, at man kun kan få fradrag for de faktiske udgifter til bilen, når man dokumenterer sine kørselsudgifter overfor SKAT. Hvis man ikke har dokumentation for sine udgifter, kan man heller ikke få kørselsfradrag.

Endelig er det vigtigt at huske på, at man ikke kan få kørselsfradrag for offentlig transport eller cykling. Kørselsfradraget gælder kun for personbiler, motorcykler og knallerter.

FAQs

Q: Kan jeg få kørselsfradrag, hvis jeg kører i en elbil?
A: Ja, man kan få kørselsfradrag, uanset hvilken type bil man kører i. Fradraget beregnes ud fra de faktiske udgifter til bilen.

Q: Kan jeg få kørselsfradrag, hvis jeg kører i en firmabil?
A: Nej, man kan kun få kørselsfradrag, hvis man selv betaler udgifterne til sin bil. Hvis man kører i en firmabil, betales udgifterne af virksomheden, og man kan derfor ikke få kørselsfradrag.

Q: Hvad skal jeg gemme som dokumentation for mine kørselsudgifter?
A: Man skal gemme boner og kvitteringer for alle bilrelaterede udgifter, herunder benzin, vedligeholdelse og reparationer. Man kan også få fradrag for udgifter til parkering og broafgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.

Q: Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver ikke har indberettet mit kørselsfradrag korrekt til SKAT?
A: Hvis der er fejl i ens kørselsfradrag, skal man kontakte ens arbejdsgiver og bede om, at det bliver rettet. Hvis arbejdsgiveren ikke er i stand til at rette fejlen, kan man kontakte SKAT og bede om hjælp til at få rettet fradraget. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man selv har ansvaret for at dokumentere sin erhvervsmæssige kørsel overfor SKAT, og at man derfor skal have styr på sin kørselsjournal og dokumentation for sine udgifter.

kørselsfradrag studerende

Kørselsfradrag studerende

Kørselsfradrag eller transportfradrag er en skatterabat i Danmark, der er beregnet til at dække udgifterne forbundet med transport og kørsel til og fra arbejde. Kørselsfradrag er imidlertid ikke begrænset til arbejdende befolkning. Studerende, der skal rejse til og fra deres uddannelsessted kan også have ret til kørselsfradrag.

Kørselsfradrag gives til studerende, der enten kører til universitetet eller tager offentlig transport. Fradraget refunderer delvist de udgifter, de studerende har til transport. Der er forskellige regler for, hvor meget og hvor længe studerende kan modtage kørselsfradrag. I denne artikel vil vi se nærmere på kørselsfradrag studerende, herunder hvordan det fungerer, hvem der er berettiget til det, og hvad de forskellige regler er for at modtage fradraget.

Hvordan virker kørselsfradrag studerende?

Kørselsfradrag fungerer på samme måde for studerende som for arbejdende personer. Hvis studerende har bopæl i Danmark, skal de sandsynligvis betale skat. Kørselsfradraget reducerer den mængde skat, der skal betales til staten ved at beskære den skattepligtige indkomst.

For at modtage kørselsfradrag skal studerende have dokumentation for deres transportomkostninger til og fra universitetet eller uddannelsesinstitutionen. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om:

• Dato for transport
• Afstand mellem bopæl og uddannelsessted
• Udgift til transport
• Type og navn på transportmiddel

Studerende kan opnå kørselsfradrag, hvis de enten kører i egen bil eller bruger offentlig transport til at komme til deres uddannelsesinstitution. Fradraget kan også være tilgængeligt for studerende, der cykler til skole, hvis de har haft ekstraomkostninger på cykelreparation eller brugt offentlig transport i ekstreme vejrforhold.

Hvem er berettiget til kørselsfradrag studerende?

For at være berettiget til kørselsfradrag skal studerende opfylde bestemte krav. Først og fremmest skal de være registreret ved en uddannelsesinstitution i Danmark. Desuden skal de rejse mindst 12 km hver vej til deres uddannelsessteder. Hvis studerende bor i beboelse, der er beliggende mindre end 12 km væk fra deres uddannelsessted, er de ikke berettigede til kørselsfradrag.

Studerende er berettigede til kørselsfradrag, når de rejser på skoledage. Kørselsfradraget er beregnet på samme måde som for arbejdende personer, og det afhænger af transportudgifter og antallet af dage, hvor de studerende har rejst til universitetet. De kan ikke få kørselsfradrag, hvis de udelukkende bruger transport til og fra arbejde.

Forskellige regler for kørselsfradrag studerende

Kørselsfradrag for studerende er forskelligt fra kørselsfradrag for arbejdende personer. Der er lidt forskellige regler, der gælder for studerende. For eksempel får studerende kun skattefradrag for de faktiske omkostninger til kørsel eller offentlig transport. De kan dog ikke modtage kørselsfradrag, hvis universitetet eller uddannelsesinstitutionen allerede refunderer deres transportomkostninger.

Studerende kan dog fortsat modtage kørselsfradrag, selvom de modtager en delvis refusion af deres transportomkostninger. Dette skyldes, at kørselsfradrag er beregnet ud fra transportudgifter og ikke transportrefusioner.

Studerende kan også modtage kørselsfradrag selvom deres uddannelsesinstitution giver enkelte transportrefusioner. For eksempel kan universiteter betale refusioner for rejser til og fra præsentationer eller eksamener. I dette tilfælde kan de studerende stadig modtage kørselsfradraget, forudsat at de ikke allerede har modtaget fuld refusion af transportomkostninger.

FAQs

1. Hvordan er kørselsfradraget beregnet?
Svar: Kørselsfradraget er beregnet ved at beskære den skattepligtige indkomst. Studerende får fradrag for deres faktiske transportudgifter til og fra universitetet.

2. Hvad er forskellen på kørselsfradrag for arbejdende personer og studerende?
Svar: Studerende får skattefradrag, der er baseret på deres faktiske transportomkostninger, mens arbejdende personer kan få et fastsat beløb, afhængigt af antallet af kilometer, de kører om dagen eller ugen.

3. Hvor langt skal jeg bo fra mit uddannelsessted for at være berettiget til kørselsfradrag?
Svar: Studerende skal rejse mindst 12 km hver vej til deres uddannelsessted for at være berettiget til kørselsfradrag.

4. Kan jeg stadig få kørselsfradrag, hvis mit universitet allerede giver transportrefusioner?
Svar: Ja, studerende kan stadig modtage kørselsfradrag, så længe de ikke allerede har modtaget fuld refusion af transportomkostninger.

5. Kan jeg få kørselsfradrag, hvis jeg kun bruger offentlig transport til og fra universitetet?
Svar: Ja, studerende kan få kørselsfradrag, hvis de bruger offentlig transport til at komme til og fra universitetet.

Images related to the topic hvor meget får man i kørselsfradrag

Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) - Sådan udfylder du på Skat.dk
Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) – Sådan udfylder du på Skat.dk

Article link: hvor meget får man i kørselsfradrag.

Learn more about the topic hvor meget får man i kørselsfradrag.

See more: thichvaobep.com/category/blogd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *