Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hvor Stor er Ældrechecken? Få Svaret og Optimér Din Pension!

Hvor Stor er Ældrechecken? Få Svaret og Optimér Din Pension!

Jeg steger ikke grøntsager mere! Jeg tabte mig 10 kg på en måned! Spis dag og nat og tab dig!

hvor stor er ældrechecken

Hvor stor er ældrechecken? En komplet guide til ældrechecken i Danmark

Ældrechecken er en vigtig økonomisk støtte til ældre borgere i Danmark. Det er en pengeydelse, som gives til personer over 65 år, der bor i Danmark og som pensionister. Ældrechecken er en enkelt-udbetaling, som gives en gang om året.

Men hvor stor er ældrechecken i Danmark, og hvilke vilkår og betingelser skal man opfylde for at være berettiget til at modtage den? I denne artikel giver vi en komplet guide til ældrechecken i Danmark.

Hvad er ældrechecken, og hvor meget er den værd?

Ældrechecken er en pengeydelse, som gives en gang om året til personer, der opfylder visse betingelser. Ældrechecken er en skattefri pengeydelse, og beløbet varierer hvert år.

Ældrechecken for 2023 er på 7.000 kr. Dog kan ældrechecken også være højere, hvis man har haft en tilstrækkelig stor likvid formue i året før udbetalingen af ældrechecken, som er angivet til 319.900 kr. Værdien af ældrechecken kan også ændre sig, hvis der er politiske ændringer eller opdateringer i lovgivningen.

Kan folk hæve mere end én ældrecheck, hvis de har brug for det?

Nej, hver pensionist kan kun modtage én ældrecheck om året. Ældrechecken er designet til at give en økonomisk buffer for det kommende år, og man kan ikke modtage en ekstra ældrecheck, selvom man måske skulle have brug for at hæve mere end en.

Hvem er berettiget til at modtage ældrechecken?

For at være berettiget til at modtage ældrechecken, skal man opfylde følgende betingelser:

– Være mindst 65 år gammel
– Bo i Danmark
– Være pensionist

Ældrechecken er primært designet til at give økonomisk støtte til personer med en begrænset indkomst. Derfor er der en række betingelser, man skal opfylde for at være berettiget til at modtage ældrechecken.

Er ældrechecken skattefri, eller er den genstand for beskatning?

Ældrechecken er en skattefri pengeydelse, og det betyder, at modtageren ikke skal betale skat af beløbet. Modtageren skal heller ikke indberette ældrechecken som en del af sin indkomst i sin årlige skatteopgørelse.

Hvordan ansøger man om at modtage ældrechecken?

Man skal ikke ansøge om at modtage ældrechecken. Ældrechecken bliver automatisk udbetalt til alle berettigede personer, der opfylder betingelserne. Der er ingen formular, man skal udfylde, eller noget man skal gøre aktivt. Pengene bliver automatisk sat ind på den konto, som modtageren har angivet i sit skatteopgørelse.

Kan ældrechecken udbetales på månedlig basis, eller forventes det, at modtageren hæver den en gang om året?

Ældrechecken udbetales kun en gang om året, og det er normalt i slutningen af juni eller i starten af juli. Det betyder, at modtageren skal være opmærksom på at planlægge sin økonomi, så pengene kan holde indtil næste udbetaling af ældrechecken.

Ældrecheck skattefri

Ældrechecken er en skattefri pengeydelse, og det betyder, at modtageren ikke skal betale skat af beløbet. Ældrechecken tæller heller ikke som indkomst, og modtageren skal derfor ikke indberette ældrechecken til SKAT.

Ældrecheck 2023 sats

Ældrechecken for 2023 er på 7.000 kr. Ældrechecken kan dog ændre sig, hvis der er politiske ændringer eller opdateringer i lovgivningen. Ældrechecken kan også være højere, hvis man har haft en tilstrækkelig stor likvid formue i året før udbetalingen af ældrechecken.

Ældrecheck beregning

For at beregne ældrechecken tager SKAT højde for den berettigedes indkomst og formue. Hvis man har en høj indkomst eller en stor formue, kan det betyde, at man ikke er berettiget til at modtage ældrechecken eller at man får en lavere pengeydelse.

Udbetaling Danmark ældrecheck

Ældrechecken bliver udbetalt af SKAT i slutningen af juni eller i starten af juli hvert år. Ældrechecken bliver automatisk sat ind på den konto, som modtageren har angivet i sit skatteopgørelse. Man skal altså ikke ansøge om at modtage ældrechecken, da den bliver udbetalt automatisk til alle berettigede personer.

Hvad er likvid formue?

Likvid formue er et udtryk, der bruges til at beskrive den formue, som man har i form af kontanter, bankindskud, værdifulde aktiver og investeringer, som let kan omsættes til kontanter. Det betyder, at det er den formue, som man kan hæve kontant eller overføre på sin bankkonto inden for en kort periode.

Ekstra ældrecheck hvornår

Der er ikke fastsat en bestemt dato for, hvornår der kan udbetales en ekstra ældrecheck udover den årlige ældrecheck. Ældrechecken kan kun udbetales en gang om året, og der er ingen mulighed for at modtage en ekstra ældrecheck, selvom man skulle have brug for flere penge.

Ekstra ældrecheck

Det er ikke muligt at modtage en ekstra ældrecheck udover den årlige ældrecheck. Ældrechecken er designet til at give en økonomisk buffer for det kommende år, og derfor bør man planlægge sin økonomi, så man kan holde de penge, man har, indtil næste udbetaling af ældrechecken.

Hvornår udbetales ældrecheck 2023

Ældrechecken for 2023 bliver udbetalt i slutningen af juni eller i starten af juli. Ældrechecken bliver automatisk sat ind på den konto, som modtageren har angivet i sit skatteopgørelse. Modtageren skal altså ikke ansøge om at modtage ældrechecken, da den bliver udbetalt automatisk til alle berettigede personer.

Konklusion

Ældrechecken er en vigtig økonomisk støtte for ældre borgere i Danmark. Det er en skattefri pengeydelse, der gives en gang om året til personer, der opfylder visse betingelser. Ældrechecken varierer i størrelse hvert år og beroende af den berettigedes indkomst og formue, og den er kun en enkelt-udbetaling. Modtageren skal ikke ansøge om at modtage ældrechecken, da den bliver udbetalt automatisk til alle berettigede personer. Man skal dog planlægge sin økonomi, så pengene kan holde indtil næste udbetaling af ældrechecken.

Keywords searched by users: hvor stor er ældrechecken ældrecheck skattefri, ældrecheck 2023 sats, ældrecheck beregning, udbetaling danmark ældrecheck, hvad er likvid formue, ekstra ældrecheck hvornår, ekstra ældrecheck, hvornår udbetales ældrecheck 2023

Categories: Top 83 hvor stor er ældrechecken

Jeg steger ikke grøntsager mere! Jeg tabte mig 10 kg på en måned! Spis dag og nat og tab dig!

Hvor meget får man i ældrecheck?

Hvor meget får man i ældrecheck?

Ældrechecken er en ydelse, som ældre danskere kan modtage fra staten. Formålet med ældrechecken er at give en økonomisk hjælp til de ældre, som ikke længere har en fast indkomst eller pensionsopsparing at trække på. Ældrechecken kan være en værdifuld hjælp for mange ældre, som har brug for ekstra penge til at dække deres daglige udgifter eller til at betale for sundhedsydelser.

Hvor meget man får i ældrecheck afhænger af ens indkomst og formue. Ydelsen er skattefri og bliver automatisk udbetalt til ældre, som opfylder visse betingelser.

Betjenes af ældrecheck:

Ældre, som er fyldt 65 år, kan søge om ældrecheck for at få en ekstra økonomisk hjælp til at dække deres livsudgifter. Derudover kræver det også, at man:

– Er dansk statsborger eller har boet i Danmark de seneste 20 år
– Er bosat i Danmark
– Har en indtægt samt en formue, der er under kravene for at modtage ydelsen.

Hvis man opfylder disse betingelser, kan man søge om ældrechecken gennem kommunen. Ydelsen udbetales automatisk hver måned, og den bliver tilpasset ens indkomst og formue.

Hvor meget man kan få i ældrecheck afhænger af ens indkomst og formue. Hvis man har en indkomst på mere end 228.312 kroner om året, vil man kun modtage en mindre ældrecheck eller slet ingen ældrecheck. Hvis man har en formue på mere end 336.540 kroner, vil man også modtage en mindre ældrecheck, eller slet ingen ældrecheck.

Ældre, som er folkepensionister og modtager folkepension, får den højest mulige ældrecheck. Den maksimale ældrecheck er på 2.856 kr. om måneden i 2021. Hvis man er gift eller samboende, kan ens ægtefælle også modtage en ældrecheck.

Følgende faktorer påvirker, hvor meget man modtager i ældrecheck:

– Indkomst: Hvis man har en årlig indkomst på mere end 228.312 kroner, vil man modtage en lavere ældrecheck eller slet ingen ældrecheck. Ældre med en indkomst på 186.744 kroner eller derunder vil modtage den maksimale ældrecheck.
– Formue: Hvis man har en formue på mere end 336.540 kroner, vil man modtage en mindre ældrecheck, eller slet ingen ældrecheck.
– Skat: Ældrechecken er skattefri, hvilket betyder, at man ikke skal betale skat af ydelsen.
– Ægtefælle: Hvis man er gift eller samboende, kan ens ægtefælle også modtage en ældrecheck.

Frequently Asked Questions om ældrechecken:

Hvad er ældrechecken?

Ældrechecken er en ydelse, som gives til ældre danskere, som ikke længere har en fast indkomst eller pensionsopsparing at trække på. Formålet med ældrechecken er at give en økonomisk hjælp til de ældre, som har brug for ekstra penge til at dække deres daglige udgifter eller til at betale for sundhedsydelser.

Hvem kan modtage ældrechecken?

Ældre, som er fyldt 65 år, kan søge om ældrecheck for at få en ekstra økonomisk hjælp til at dække deres livsudgifter. Derudover kræver det også, at man er dansk statsborger eller har boet i Danmark de seneste 20 år, er bosat i Danmark, og har en indtægt samt en formue, der er under kravene for at modtage ydelsen.

Hvor meget kan man modtage i ældrecheck?

Hvor meget man kan få i ældrecheck afhænger af ens indkomst og formue. Hvis man har en indkomst på mere end 228.312 kroner om året, vil man kun modtage en mindre ældrecheck eller slet ingen ældrecheck. Hvis man har en formue på mere end 336.540 kroner, vil man også modtage en mindre ældrecheck, eller slet ingen ældrecheck. Folkepensionister kan modtage den maksimale ældrecheck på 2.856 kr. om måneden.

Hvordan søger man om ældrecheck?

Man kan søge om ældrechecken gennem kommunen. Ældrechecken udbetales automatisk hver måned, hvis man opfylder betingelserne for at få ydelsen.

Er ældrechecken skattepligtig?

Nej, ældrechecken er skattefri, hvilket betyder, at man ikke skal betale skat af ydelsen.

Kan ens ægtefælle også modtage ældrecheck?

Ja, hvis man er gift eller samboende, kan ens ægtefælle også modtage en ældrecheck.

Hvor meget får et ægtepar i ældrecheck?

Danske par, hvor mindst én er fyldt 65 år, har ret til en ældrecheck. Men hvor meget kan man egentlig forvente at modtage i ældrecheck, og hvilke krav skal man opfylde for at være berettiget til det?

I denne artikel vil vi undersøge, hvad ældrechecken indebærer, hvordan man kvalificerer sig til den og hvor meget man kan forvente at modtage.

Hvad er ældrechecken?

Ældrechecken er en skattefri indtægt, der gives til ægtepar, der er fyldt 65 år, eller mindst én af dem er det. Formålet med ældrechecken er at give økonomisk hjælp til ældre, der ikke længere er på arbejdsmarkedet.

Ældrechecken er ikke et tilskud til pension, og hverken den eller eventuelle pensioner bliver beskattet. I stedet fungerer ældrechecken som en skattefri kompensation for den økonomiske byrde, der følger med at være pensionist.

Hvordan kvalificerer man sig til ældrechecken?

For at modtage ældrechecken skal du og din ægtefælle opfylde visse kriterier:

• Mindst én af jer skal være fyldt 65 år.

• I skal have boet sammen og været gift i mindst 35 år.

• I skal have haft en samlet indkomst under 563.500 kroner (i 2021).

Hvis I opfylder disse kriterier, vil I være berettiget til at modtage ældrechecken.

Hvor meget kan man forvente at modtage i ældrecheck?

Mængden af ældrecheck, man modtager, afhænger af ens samlede indkomst som ægtepar. Der er dog en øvre og en nedre grænse for, hvor meget man kan modtage i ældrecheck.

I 2021 er den nedre grænse 7.969 kroner om året, og den øvre grænse er 33.334 kroner om året. Hvis jeres husstandsindkomst ligger i midten af disse to grænser, kan I forvente at modtage ca. 20.000 kroner i ældrecheck om året.

Det er dog vigtigt at huske, at beløbet kan variere afhængigt af ens samlede indkomst og ægtefællens alder.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om ældrechecken

Kan jeg modtage ældrecheck, hvis min ægtefælle er under 65 år?

Ja, du kan stadig modtage ældrechecken, hvis din ægtefælle er under 65 år, så længe du selv er fyldt 65 år.

Er ældrechecken skattefri?

Ja, ældrechecken er en skattefri indtægt, der ikke påvirker beskatningen af din pension.

Hvad sker der, hvis en ægtefælle dør?

Hvis en ægtefælle dør, vil den anden ægtefælle fortsat modtage ældrechecken, indtil han eller hun også dør. Efter begge ægtefællers død vil arvingerne ikke modtage nogen yderligere ældrecheck.

Hvad sker der, hvis min indkomst stiger over 563.500 kroner om året?

Hvis du eller din ægtefælles indkomst stiger over 563.500 kroner om året, vil I ikke længere være berettiget til at modtage ældrechecken. Dog vil I stadig modtage ældrechecken, hvis I har modtaget den i mindst 5 år i træk.

Kan jeg modtage ældrecheck, hvis jeg bor alene?

Nej, ældrechecken er kun tilgængelig for ægtepar, hvor mindst én af dem er fyldt 65 år. Hvis du bor alene og er fyldt 65 år, kan du i stedet kvalificere dig til boligstøtte fra kommunen.

Hvornår bliver ældrechecken udbetalt?

Ældrechecken bliver normalt udbetalt to gange om året, i januar og juli. Beløbet kan variere afhængigt af ens samlede indkomst og ægtefællens alder.

Konklusion

Ældrechecken er en skattefri kompensation, der gives til ægtepar, der er fyldt 65 år eller ældre, og har boet sammen og været gift i mindst 35 år. Ældrechecken er ikke skattepligtig, og mængden af ​​ældrecheck, man modtager, afhænger af ens samlede indkomst som ægtepar.

Hvis du og din ægtefælle opfylder kriterierne for ældrechecken, kan du modtage op til omkring 20.000 kroner om året. Det er vigtigt at huske, at beløbet kan variere afhængigt af ægtefællens alder og samlede indkomst.

Ældrechecken giver økonomisk hjælp til pensionister, der kan have svært ved at klare sig uden ekstra hjælp. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kvalificerer dig til ældrechecken, bør du kontakte din kommune for yderligere hjælp og vejledning.

See more here: thichvaobep.com

ældrecheck skattefri

Ældrecheck er den danske regerings initiativ til at yde økonomisk støtte til pensionister og efterlønsmodtagere. Den danske regering giver nu mulighed for en ældrecheck skattefri på op til 6.000 kroner, og dette tiltag er blevet meget velmodtaget af de ældre mennesker i samfundet.

Hvad indebærer ældrecheck skattefri?

Ældrechecken er en skattefri bonus for pensionister og efterlønsmodtagere i Danmark, som er fyldt 67 år. Beløbet skattefritældrecheck er på op til 6.000 kroner og kan fås én gang om året. Det er en god nyhed for de mange pensionister og efterlønsmodtagere, som kæmper for at få enderne til at mødes hver måned.

Ældrechecken kan bruges til at opretholde en god levestandard og til at dække eventuelle ekstraomkostninger, der måtte være forbundet med at være pensionist eller efterlønsmodtager.

Hvem kvalificerer sig til en ældrecheck skattefri?

For at kvalificere sig til en ældrecheck skattefri, skal du være fyldt 67 år og enten være pensionist eller efterlønsmodtager. Derudover er det også et krav, at din indkomst er under en vis grænse.

For 2021 er indkomstgrænsen fastsat til 259.924 kroner for enlige pensionister og efterlønsmodtagere og 346.581 kroner for pensionistpar og efterlønsmodtagerpar.

Hvornår kan jeg ansøge om ældrechecken?

Ansøgningsperioden for ældrechecken løber fra den 1. marts til den 30. april. Du kan ansøge via borger.dk eller ved at kontakte din kommune. Det er vigtigt at huske på, at du kun kan ansøge én gang om året, så sørg for at ansøge inden fristen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har modtaget en ældrecheck skattefri?

Hvis du har modtaget en ældrecheck skattefri, behøver du ikke at gøre noget. Beløbet bliver automatisk tilføjet til din pension eller efterløn, og du vil kunne se det på din pensionsoversigt eller på din efterlønskonto, afhængigt af hvad du modtager.

Hvad kan jeg bruge ældrechecken til?

Ældrechecken er en skattefri bonus, der kan bruges til at opretholde en god levestandard og til at dække eventuelle ekstraomkostninger, der måtte være forbundet med at være pensionist eller efterlønsmodtager. Du kan eksempelvis bruge ældrechecken til at betale for sundhedsudgifter, til at betale regninger, til at købe gaver til børnebørnene, eller til at betale for en rejse.

Hvad kan jeg ikke bruge ældrechecken til?

Ældrechecken er ikke øremærket til bestemte formål, så du kan i princippet bruge den til, hvad du vil. Der er dog nogle begrænsninger på, hvad du kan bruge den til, og hvilke regler der gælder. Du kan eksempelvis ikke bruge ældrechecken til at betale for gæld eller til at købe alkohol og tobak.

Hvad sker der, hvis jeg overskrider indkomstgrænsen?

Hvis du har overskredet indkomstgrænsen, er det ikke muligt for dig at modtage en ældrecheck skattefri. Det er derfor vigtigt, at du undersøger din indkomst inden du ansøger om ældrechecken.

Kan jeg ansøge om ældrechecken på vegne af min ægtefælle?

Ja, det er muligt at ansøge om ældrechecken på vegne af din ægtefælle, så længe jeres indkomst tilsammen ikke overstiger indkomstgrænsen.

Hvordan kan jeg ændre min ansøgning?

Hvis du har ansøgt om ældrechecken og ønsker at ændre noget i din ansøgning, er det muligt at gøre dette ved at kontakte din kommune eller via borger.dk. Det er vigtigt at ændre din ansøgning hurtigst muligt, da det kan påvirke din udbetaling.

Kan jeg modtage ældrechecken som udbetaling?

Nej, ældrechecken bliver ikke udbetalt som en kontant udbetaling, men bliver automatisk tilføjet din pension eller efterløn.

Konklusion

Ældrechecken er et skattefrit initiativ fra den danske regering, der yder økonomisk støtte til pensionister og efterlønsmodtagere. Det er en god mulighed for at opretholde en god levestandard og til at dække eventuelle ekstraomkostninger, der måtte være forbundet med at være pensionist eller efterlønsmodtager. Det er vigtigt at huske på, at du kun kan ansøge om ældrechecken én gang om året, og at der er en indkomstgrænse, som du skal overholde for at kvalificere dig. Derudover er det også vigtigt at undersøge, hvad du kan og ikke kan bruge ældrechecken til, samt at ændre din ansøgning hurtigst muligt, hvis der er noget, du vil ændre.

ældrecheck 2023 sats

Ældrecheck 2023 Sats: Alt du har brug for at vide

I forbindelse med den seneste finanslovsforhandling blev en ny ældrecheckordning fyldt med en detaljeret udvidelse og forstærkning indført, som vil træde i kraft fra 2023. Den nye ordning vil have en større og bedre indvirkning på samfundet og på ældre folks liv end den tidligere ordning, som blev kritiseret for at være alt for begrænset og ineffektiv. Den nye ordning vil foretage en radikal ændring i den tidligere ordning ved at tilbyde et større antal tilskud og øget fleksibilitet for de ældre folks almindelige levevilkår. I denne artikel vil vi undersøge ældrecheck 2023 sats for at give læserne en dybtgående forståelse af, hvad den nye ordning er, hvad den tilbyder og hvordan den kan hjælpe de ældre.

Hvad er Ældrecheck 2023 sats?

Ældrecheck 2023 sats er en ny og udvidet ældrecheckordning, som træder i kraft fra 2023, og erstatter den tidligere ældrecheckordning. Den nye ordning er blevet designet til at hjælpe de ældre mennesker med at forbedre deres livskvalitet ved at tilbyde øget økonomisk støtte og større fleksibilitet. Det er en del af det danske regeringsinitiativ for at fremme og beskytte de ældre folks rettigheder og levevilkår.

Hvem er berettiget til at få Ældrecheck 2023 sats og hvor meget?

Som tidligere med den oprindelige ældrecheckordning er ældre, der er fyldt 65 år, berettiget til at ansøge om Ældrecheck 2023 sats. Checken kan udstedes til ældre, der er berettiget til folkepension.

Den nye ordning vil tilbyde flere midler og dække flere udgifter i ældre menneskers almindelige dagligliv, herunder medicin, tandpleje, sundhed, kultur og fritid. Ældre vil have mulighed for at bruge pengene fra checken på de ting, de har brug for, uden specifikation af, hvad pengene skal bruges til. Det betyder øget fleksibilitet og mere frihed til ældre mennesker, når det kommer til at vælge, hvad de vil bruge pengene på.

Den endelige sats for Ældrecheck 2023 er ikke blevet fastsat endnu. Regeringen har dog sagt, at der vil være en stigning i satsen sammenlignet med den tidligere ældrecheckordning. Der ventes at offentliggøre mere information omkring satsen i løbet af de næste par måneder.

Hvordan kan Ældrecheck 2023 sats hjælpe de ældre mennesker?

Ældre mennesker har i lang tid kæmpet med økonomiske udfordringer og især i disse dage har COVID-19-pandemien forværret deres tilstand. Ældrecheck 2023 sats er designet til at give en struktureret og mere pålidelig økonomisk støtte til de ældre, som vil hjælpe dem med at dække deres daglige udgifter og leve et bedre liv.

tidligere ordning havde bestemte områder, som checken kunne bruges på, men den nye ordning vil give ældre mennesker større fleksibilitet og frihed til at bruge pengene fra checken på de ting, de har brug for. Checken kan bruges til en lang række områder, hvor den tidligere ordning kun kunne dække specifikke områder.

Ældrecheck 2023 sats vil også bidrage til at mindske økonomisk vold, hvor ældre mennesker oplever eksploderende udgifter til visse ting, som de ikke har råd til at betale for. Den nye ordning vil tilbyde økonomisk støtte, særligt til de ældre, der ikke har råd til at købe nødvendige ting som medicin og tandsundhed.

FAQs

Q.1 Hvornår vil ordningen træde i kraft?
A: Ordningen vil træde i kraft fra 1. januar 2023.

Q.2 Hvem er berettiget til Ældrecheck 2023 sats?
A: Ældre, der er berettiget til folkepension, vil være berettiget til at ansøge om Ældrecheck 2023 sats.

Q.3 Hvordan kan pengene fra checken bruges?
A: Pengene fra checken kan bruges på en lang række områder, herunder medicin, tandpleje, sundhed, kultur og fritid.

Q.4 Hvordan vil den nye ordning adskille sig fra den tidligere ældrecheckordning?
A: Den nye ordning vil tilbyde flere midler og dække flere udgifter i ældre menneskers almindelige dagligliv, og vil have øget fleksibilitet.

Konklusion

Med de nye og forbedrede foranstaltninger som en del af ældrecheck 2023 sats, vil de ældre i Danmark have det bedre end nogensinde før. Ordningen vil give øget økonomisk støtte og fleksibilitet, som vil hjælpe de ældre med at dække deres daglige udgifter og forbedre deres livskvalitet. Denne ordning er en del af regeringens fortsatte indsats for at beskytte og fremme de ældre folks rettigheder og dagligliv.

Images related to the topic hvor stor er ældrechecken

Jeg steger ikke grøntsager mere! Jeg tabte mig 10 kg på en måned! Spis dag og nat og tab dig!
Jeg steger ikke grøntsager mere! Jeg tabte mig 10 kg på en måned! Spis dag og nat og tab dig!

Article link: hvor stor er ældrechecken.

Learn more about the topic hvor stor er ældrechecken.

See more: thichvaobep.com/category/blogd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *